Administratie

O parte din cei 4.983 de rentieri braileni au primit banii

O parte din cei 4.983 de rentieri braileni au primit banii

APIA-sigla

APIA a achitat o sumă de peste 11,1 mil. lei de care vor beneficia nici mai mult, nici mai puţin de 9.653 rentieri care şi-au vizat carnetele, deţinând un cont bancar. La nivelul Brăilei, potrivit conducerii Centrului Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Brăila, până astăzi au fost vizate 4.983 de carnete de rentier agricol dintr-un număr de 5.639 de potenţiali beneficiari.

Renta viagera reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie un acord cu investitorul, aceasta prevedere aplicându-se persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier agricol până la data de 31 decembrie 2009, inclusiv.

Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, începând cu data de 1 martie până pe 31 august a fiecărui an, rentierii trebuie să se prezinte personal sau prin mandatar la orice centru judeţean al APIA, în vederea solicitării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, în baza cărora se va plăti renta viageră agricola. Cuantumul rentei reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat sau pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.

Pentru suprafeţe mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa instrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. Plata rentei viagere se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care aceasta se datorează. Renta viageră agricolă se plăteşte într-o singură rată anuală, până la 30 noiembrie a anului următor celui pentru care renta este datorată.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •