invatamant

Noi criterii de admitere la facultate

Noi criterii de admitere la facultate
Noi criterii de admitere la facultate
Noi criterii de admitere la facultate

Viitorii absolventi de liceu vor avea parte anul acesta de o surpriza in ceea ce priveste admiterea la facultate. Potrivit unui nou ordin aprobat de Ministerul Educatiei pentru anul universitar 2013-2014, “la calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenta si de master pot fi luate in considerare notele de la probele de Bacalaureat, media de la Bacalaureat, licenta si/sau notele din anii de studii, dupa caz, conform propriei metodologii”. 

Cu alte cuvinte, universitatile vor putea include printre cerintele de admitere si notele obtinute de catre elev la diferite discipline scolare in timpul liceului. De asemenea, ordinea de clasificare rezultata in urma admiterii va fi utilizata si pentru repartizarea locurilor finantate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasati candidati din fiecare domeniu.
“Metodologiile proprii de admitere ale institutiilor de invatamant superior trebuie sa prevada criterii de departajare a candidatilor, inclusiv in cazul mediilor egale obtinute la examenul de admitere, astfel incat sa nu se depaseasca capacitatea de scolarizare stabilita, conform prevederilor legale in vigoare. Inmatricularea studentilor declarati admisi in urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului institutiei de invatamant superior. Dupa aprobarea inmatricularii, studentii sunt inscrisi in registrul matricol sub un numar unic valabil pentru intreaga perioada de scolarizare la specializarea/specializarile/programul/programele de studii la care au fost admisi”, se mai precizeaza in Ordinul Ministrului.
Media generala minima de admitere la studii universitare de licenta, de master si de doctorat nu poate fi mai mica decat 5 sau decat un numar minim de puncte echivalent.

O singura facultate subventionata de stat

Actul normativ prevede de asemenea ca un candidat poate fi admis si inmatriculat ca student la cel mult doua programe de studii concomitent, indiferent de institutiile de invatamant care le ofera.
“Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenta, pentru un singur program de master si pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultati opteaza pentru programul de studii care va fi finantat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei ciclului de studii universitare anterior absolvit, dupa caz, in original, la facultatea pe care doreste sa o urmeze, respectand termenul de depunere stabilit de aceasta din urma. Costurile aferente depasirii duratei invatamantului gratuit, prevazute de lege, se suporta de catre studenti”, mai este precizat in act.

Actul normativ, contestat de Consiliul National al Elevilor

Potrivit Consiliului National al Elevilor, noile conditii de admitere in invatamantul universitar sunt incorecte, cea mai buna metoda de a realiza o selectie relevanta ?i corecta este introducerea admiterii pe baza de examen.
“In contextul adoptarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a Ordinului Ministrului numarul 3544 din 15.04.2013 prin care a fost stabilit cadrul general de organizare ?i desfa?urare a admiterii in invatamantul superior, Consiliul National al Elevilor manifesta dezaprobarea privind reintroducerea prevederii de la punctul 3 al Art. 12 la mai putin de un an de la introducerea admiterii pe baza de examen, considerata a fi cea mai buna metoda de a realiza o selectie relevanta ?i corecta. Conform articolului 12, punctul 3, al OMEN, la calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenta si de master pot fi luate in considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, licenta si/sau notele din anii de studii, dupa caz, conform metodologiei proprii. Facultatile au posibilitatea sa stabileasca pe baza propriei metodologii utilizarea notelor din anii de studiu ca metoda de admitere, influentand astfel elevii sa se indrepte spre aceste facultati, in detrimentul celor care organizeaza examen de admitere”, se precizeaza in comunicatul de presa al Consiliului Elevilor.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.