ProBr

Marți are loc ședința CLM, având 97 de proiecte pe ordinea de zi

Marți are loc ședința CLM, având 97 de proiecte pe ordinea de zi

Consiliul Local Municipal se reunește marți, 25 iunie, de la ora 9.00, în ședință ordinară pentru luna iunie, în sala de ședințe a Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila.

Proiectele aflate pe ordinea de zi sunt:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 147/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2019”.

2) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2019.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea tarifelor serviciului de transport public local de călători prin curse regulate din Municipiul Brăila, începând cu data de 01.07.2019.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea denumirii obiectivului de investiții ”Reamplasare și reabilitare Monumentul Biruinței”, cu denumirea ”Reamplasare și reabilitare Obelisc – Monumentul Eroilor – 1916 – 1918” din Programul obiectivelor de investiții pe anul 2019 al Municipiului Brăila, aprobat prin anexa nr.4 la H.C.L.M. Brăila nr.150/16.04.2019.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr.166/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila”.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifului pentru activitățile desfășurate de operatorii serviciului de salubrizare din Municipiul Brăila privind gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, inclusiv cu asigurarea trasabilității, pentru cantitățile predate în vederea valorificării.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor de performanță, anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, mandatul 2018 – 2022.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Protocolului – cadru de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în Municipiul Brăila, ce va fi încheiat între Municipiul Brăila și organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (O.I.R.E.P.).

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Șos. Baldovinești”>, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video” – Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca” Brăila, cu finanțare de la bugetul local.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video la Grădinița cu program normal nr. 29 Brăila” (structură a Grădiniței cu program prelungit nr.7), cu finanțare de la bugetul local.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare sistem supraveghere video – Grădinița cu program prelungit nr.36 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Ajustarea prețului manoperei la Contractul de lucrări nr.29661/01.08.2018 al obiectivului de investiții «Modernizare parcări lot 4 – Cartier Obor – Str. Ion Ionescu de la Brad (Bl.AF1, Bl.AF2, Bl.AF3, Bl.AG1, Bl.AG2), Calea Galați (în spatele Bl.10), Str. Plantelor (în spatele Bl.8), Str. Ion C. Brătianu (de la Creșa nr.1 pana la Str. Apollo), Sos. Buzăului (între Str. Simion Bărnuțiu și Str. Comunarzi, de la Bl. A8 si Bl. A9bis pana la Bl. A6 si Bl.A4».

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr.636/21.12.2017, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare parcări în Municipiul Brăila».

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Ajustarea prețului manoperei la Acordul – cadru execuție lucrări nr. 38554/12.10.2018 pentru „Lucrări de întreținere curentă și periodică a străzilor, trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila, în perioada 2018 – 2021” și la Contractul subsecvent de execuție de lucrări nr. 38555/12.10.2018 pentru „Întreținere curentă și periodică a străzilor, trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila, în perioada 2018 – 2021”, anul I în perioada 2018-2019.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Ajustarea prețului manoperei la Contractul de lucrări nr. 32975/03.09.2018 al obiectivului de investiții „Modernizare străzi cartier Radu Negru”.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 292/17.07.2017, referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi cartier Radu Negru”>.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Ajustarea prețului manoperei la Contractul de execuție de lucrări nr. 44555/27.11.2018 al obiectivului de investiții « Modernizare străzi Cartier Pisc».

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 291/17.07.2017, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Modernizare străzi Cartier Pisc».

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 625/29.11.2018 referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Modernizare străzi Cartier Pisc”>, modificată prin H.C.L.M. nr. 26/31.01.2019.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației (S.F) și a indicatorilor tehnico – financiari pentru modernizarea locului de joaca – „Caporal Musat, Calea Călărașilor”.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – financiari pentru modernizarea locului de joaca – „Cartier Hipodrom, Complex Milenium”.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – financiari pentru modernizarea locului de joaca „Cartier Viziru, intre bl.E2 – E3”.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – financiari pentru modernizarea locului de joaca „Calea Galați, Piața Săracă bl. C”.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – financiari pentru modernizarea locului de joaca „Cartier Vidin, Piața Vidin”.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – financiari pentru modernizarea locului de joaca „Cartier Chercea, Str. Decebal”.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – financiari pentru modernizarea locului de joaca <Calea Galați, bl. 10 lângă Școala nr.18 „Mihu Dragomir „>.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico – financiari pentru modernizarea locului de joaca „Cartier Viziru, str. Radu Negru bl. 13 „.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic LICEUL CU PROGRAM SPORTIV + GRĂDINIȚA NR. 60 „DIANA”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr.103, conform documentației cadastrale

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic <ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI”>, Aleea Științei nr. 5, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 83, conform proceselor – verbale de recepție finală nr. 1390/08.09.2016 și nr. 1520/27.11.2015.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic <LICEUL TEHNOLOGIC „PANAIT ISTRATI”>, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 104, conform documentației de cadastru.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 286/27.10.2015 referitoare la „Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ana Aslan nr.42, PARTIDULUI DREPTĂŢII SOCIALE BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii”.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ana Aslan nr. 42, PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT, ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 46, parter, atribuit PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Darea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a panourilor de afișaj electoral amplasate pe raza Municipiului Brăila.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat sau public al Municipiului Brăila.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației corpurilor de construcție C4 (P+2) în suprafață construită la sol de 419,00 mp și suprafață desfășurată de 1.257,00 mp, C6 cu suprafața construită la sol de 794 mp și C7 în suprafață construită la sol de 53,00 mp și a terenului în suprafață de 3.385,21 mp, din imobilul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 346A, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 73,00 mp indiviz din suprafața de 1347,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 214, NCP 93664, societății ELENY S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață real măsurată de 509,00 mp (conform acte 512,00 mp), situat în Brăila, str. Garabet Ibrăileanu nr.33, NCP 90991, solicitantei BUDURUȘ PETRICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acesteia.

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 55,50 mp indiviz din 221,00 mp conform acte (218,00 mp real măsurat), situat în Brăila, str. Borzești nr. 18, NCP 85354, solicitanților CIUTĂ MITICĂ și CIUTĂ RODICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 40,00 mp, situat în Brăila, str. Abrud nr. PT4, NCP 4530, solicitanților ICHIM MARIUS și ICHIM MARICA – MELANIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 62, bl. G, sc. 2, et. 1, ap. 11.

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salcâmului, nr. 2, bl. A6, sc. 2, et. 2, ap. 13.

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 3, bl. A2, sc. 1, et. 1, ap. 3.

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 3, bl. A2, sc. 1, et. 3, ap. 8.

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 2, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 200/18.06.2010 în favoarea domnului APOSTOLACHE MARIAN.

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 29, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75676, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 201/18.06.2010 în favoarea doamnei BĂLȚAT IULIANA.

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 7, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 202/18.06.2010 în favoarea doamnei BREBENEL MARINELA.

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85418, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 222/30.05.2017 în favoarea doamnei BURLACU ELENA.

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 15, în suprafaţă de 319,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 203/18.06.2010 în favoarea domnului BURLACU MIHĂIȚĂ.

58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 15, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85452, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 338/25.11.2015 în favoarea domnului CEAUȘ GEORGE – FLORINEL.

59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Babadag nr. 2, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 75357, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 205/18.06.2010 în favoarea domnului CERCEL LILI.

60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Babadag nr. 6, în suprafaţă de 252,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 206/18.06.2010 în favoarea doamnei COVALSCHI LAURA ADRIANA.

61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 6, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85495, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 154/28.04.2017 în favoarea doamnei CREANGĂ MĂDĂLINA.

62) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 7, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85420, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 348/25.11.2015 în favoarea doamnei DUMITRESCU (fostă MOȘU) MIHAELA.

63) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 3, în suprafaţă de 210,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 207/18.06.2010 în favoarea domnului DUȘESCU CRISTIAN.

64) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 4, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 209/18.06.2010 în favoarea domnului IACOMI MARIUS.

65) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 211/18.06.2010 în favoarea doamnei JANTEA NICOLETA.

66) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 260/14.07.2010 în favoarea domnului LASCU DANIEL.

67) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 4, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85408, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 359/25.11.2015 în favoarea doamnei LAZĂR CRISTINA și a domnului LAZĂR SIMION.

68) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 28, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 261/14.07.2010 în favoarea domnului LUNGU VALENTIN.

69) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 9, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85425, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 362/25.11.2015 în favoarea domnului MANEA CRISTIAN GABRIEL.

70) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 11, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 262/14.07.2010 în favoarea domnului MARDALE ȘTEFAN.

71) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 34, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75364, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 263/14.07.2010 în favoarea domnului MARIN GABRIEL – DAN.

72) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 16, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77577, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 266/14.07.2010 în favoarea domnului PAVEL SILVIU – LUCIAN.

73) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77322, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 267/14.07.2010 în favoarea domnului PAVEL VIOREL.

74) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 22, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 268/14.07.2010 în favoarea domnului RADU GELU – IRINEL.

75) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 38, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr.269/14.07.2010 în favoarea domnului RADU VICENȚIU – LUCIAN.

76) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 11, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 78144, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 214/18.06.2010 în favoarea domnului ROȘCA IONEL.

77) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 14, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 377/29.10.2010 în favoarea domnului ȘTEFAN DAVID LUCIAN.

78) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Babadag nr. 4, în suprafaţă de 210,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 216/18.06.2010 în favoarea doamnei ȘTEFAN LILIANA.

79) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 7, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 270/14.07.2010 în favoarea domnului TATU VASILE.

80) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului nr. 11 (fostă Str. Eroilor lot 1), în suprafaţă de 265,00 mp, NCP 82329, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 197/27.08.2004 în favoarea domnului TĂNASE GABRIEL – IULIAN.

81) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 218/18.06.2010 în favoarea doamnei TORCACIU (ȘTEFAN) GEANINA – ANFISA.

82) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 25, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85391, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 380/25.11.2015 în favoarea domnului TRIȘCARU FLORENTIN.

83) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 271/14.07.2010 în favoarea domnului TURTOI IULIAN.

84) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 220/18.06.2010 în favoarea domnului VASILOIU GEORGEL.

85) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 3, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 272/14.07.2010 în favoarea doamnei VLAD (ANDREI) GELA MIRELA.

86) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurată la art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr.204/16.04.2019 referitoare la „Exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila pentru perfectarea unui parteneriat între Municipiul Brăila și societatea DEKAEM CREWING S.R.L. Brăila referitor la acceptarea donației unei lucrări din fontă – ”Taur” și a condițiilor de amplasare ale acesteia”.

87) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului de Păpuși Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2018.

88) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Acordarea unui ajutor de urgență, motivat de o situație deosebită de natură medicală, în cuantum de 6.000 lei.

89) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Acordarea unui ajutor de urgență, motivat de o situație deosebită de natură medicală, în cuantum de 10.000 lei.

90) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transformarea unor funcții publice vacante în funcții publice de nivel inferior ori superior pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică.

91) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila.

92) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Municipiul Brăila, str. Eroilor, nr. 1 V (fostă Tarla 7, P 92/5/2/1,2,3, lot 1), cotă parte ½ – NCP 8385.

93) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Municipiul Brăila, str. Fața Portului nr.1, et.1, ap.2, cotă indiviză ½ – NCP191/1/1.1.

94) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, la adresa din Brăila, str. Hipodrom nr. 17A, inițiat de PICUȘ IONUȚ și PICUȘ MIHAELA.

95) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.

96) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2019.

97) Alte probleme.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •