Actualitate

Marți 13- Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

Marți 13- Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă s-a raliat iniţiativei derulată la nivel european, astfel că, în fiecare zi de marţi 13, organizează în municipiul Bucureşti şi în judeţele ţării “Ziua informării Preventive”.

Derulate în colaborare cu E-On România, sub sloganul “Preveniţi ghinionul”, activităţile informativ-educative ce vor avea loc urmăresc conştientizarea opiniei publice asupra pericolelor la care se poate expune în cazul nerespectării măsurilor şi regulilor de comportare specifice tipurilor de situaţii de urgenţă.

Tot marți, 13 octombrie, potrivit Rezoluţiei 44/236 din 22 decembrie 1989 şi a Rezoluţiei 56/195 din 21 ianuarie 2002, adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, s-a stabilit ca a doua zi de miercuri din luna octombrie să fie desemnată Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor acestor fenomene – inclusiv prevenirea, atenuarea efectelor şi pregătirea împotriva dezastrelor.

Mâine, 13.10.2020, începând cu ora 10.00, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila va organizate puncte de informare preventivă în centrele comerciale tip supermarket (Promenada Mall și Kaufland – Viziru).

Vor fi distribuite materiale de informare preventivă cu tipurile de risc generatoare de situaţii de urgenţă, măsuri de prevenire a acestora şi reguli de comportare în momentul producerii unor astfel de situaţii.

La nivelul localităților din județ vor fi angrenate și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență care vor distribui materiale specifice informării preventive cu precădere în zonele unde au fost identificate comunități vulnerabile în cazul producerii unor situiații de urgență. Vor fi avute în vedere famiile cu mulți copii, cu situație materială precară, cu probleme sociale, copii care au părinții plecați la muncă în alte țări și lăsați în grija rudelor.

Pe parcursul derulării activităților infomative vor fi respectate măsurile sanitare stabilite pentru această perioadă.

Riscurile naturale la nivelul judeţului Brăila sunt reprezentate de fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ) şi fenomene distructive de origine geologică (alunecări de teren şi cutremure de pământ). Apărarea împotriva riscurilor implică în primul rând cunoaşterea lor. Este cunoscut faptul ca 90% din toate calamitățile naturale sunt legate de vreme, climă şi apă. Statistica din ultimul deceniu arată că numărul total de calamitaţi naturale, inclusiv cele hidrometeorologice, au o tendinţă de creştere atât după intensitate cât si după frecvenţa lor. Aceasta duce la creşterea pagubelor materiale şi a numărului de victime omeneşti.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •