Administratie

Liberalul Tabarac consideră că RER poate crea un precedent negativ pentru celelalte firme de salubritate

Liberalul Tabarac consideră că RER poate crea un precedent negativ pentru celelalte firme de salubritate

Societatea de salubrizare RER se află în proces cu Primăria Municipiului Brăila pentru că la vremea semnării contractului, societatea a fost de acord să plătească redevență administrației locale pe cifra de afaceri a firmei și nu pe activitatea derulată doar pe teritoriul municipiului Brăila.

Consilierul PNL Adrian Tabarac a atras atenția asupra faptului că procesul cu RER poate crea un precedent negativ pentru celelalte firme de salubrizare care își respectă contractul și își plătesc redevențele conform contractelor în vigoare.

[quote]Această societate nu dorește să respecte contractul. Ce exemplu dăm noi, către celelalte societăți, care își desfășoară activitatea fără probleme, sunt la timp cu redevența, semnează actele adiționale și nu încalcă contractul cu administrația locală[/quote], a spus consilierul liberal Adrian Tabarac, referindu-se la situația celor de la RER.

Prin această prevedere contractuală societatea de salubrizare care are acest contract cu administrația, plătesc redevență către Primărie pentru toate activitățile, chiar dacă ele nu se desfășoară numai pe raza municipiului Brăila.

În ciuda procesului aflat în desfășurare, RER și-a continuat activitatea de salubrizare în Brăila, însă a refuzat să semneze orice act adițional la contract, până la o decizie instanței.

În actul adițional la contract este menționat că nivelul redevenței pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare este de 1% din cifra de afaceri a operatorului SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL aferentă activităților specifice serviciului public de salubrizare precizate în contractul de delegare, pe raza Municipiului Brăila, dar nu mai puțin de 50.005 lei anual, respectiv 4.167 lei/luna. Nivelul redevenței minime se va indexa în prima luna a fiecărui an, pentru anul în curs, cu rata inflației transmisă de Institutul Național de Statistică și va fi adus la cunoștință delegatului de către delegatar, fără a mai fi necesară întocmirea unui nou act adițional.

Prin actul adițional aprobat în ultima ședință a CLM se prevede că serviciul public de salubrizare delegat cuprinde următoarele activități:

a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor municipale;

d) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

e) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

f) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Operatorul de salubrizare are ca sarcină diminuarea cu 42% în anul 2019, respectiv cu 60% în anul 2020, a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare și colectarea separata pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticla din deșeurile municipale. 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •