Social

In atentia proaspetilor absolventi ai diverselor forme de invatamant

In atentia proaspetilor absolventi ai diverselor forme de invatamant
In atentia proaspetilor absolventi ai diverselor forme de invatamant
In atentia proaspetilor absolventi ai diverselor forme de invatamant

AJOFM Brăila precizează că absolvenții promoției 2016 pot solicita acordarea indemnizației de șomaj, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, numai dacă în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, iar în această perioadă nu au reușit să se încadreze în muncă.

Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni și este o sumă fixa, in cuantum de 250 de lei/luna. Această indemnizație se acordă de la data expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire sau de la data absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap.

Indemnizația de șomaj se acordă de la data menționată doar dacă solicitarea este înregistrată în termen de 10 zile calendaristice de la aceasta data expirării celor 60 de zile de la absolvire. Dacă solicitarea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, indemnizația de șomaj se acordă de la data înregistrării cererii.

Indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data expirării perioadei de 60 de zile de la data absolvirii sau 12 luni de la data absolvirii, pentru absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap și se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Absolvenții înregistrați în evidența agenției pot beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere, medierea muncii, formare profesională, prime de încadrare sau instalare în cazul în care se încadrează în muncă potrivit prevederilor legale în vigoare, a precizat Monica Bratu, director executiv al AJOFM Brăila.

Totodată, aceasta a precizat că nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o forma de învăţământ și nici absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •