Actualitate

În atenția deținătorilor de câini periculoși și agresivi

În atenția deținătorilor de câini periculoși și agresivi

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a demarat zilele acestea vizite la domiciliile deţinătorilor de câini periculoşi sau agresivi din judeţul Brăila.

Scopul acţiunilor este acela de a informa pe iubitorii de câini despre condiţiile şi obligaţiile prevăzute de lege atunci când deţin un câine periculos sau agresiv.

Prezenţi în localităţile Tufeşti, Viziru şi Zăvoaia, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul de Ordine Publică, compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii şi posturile de poliţie – au vizitat deţinătorii de câini aflaţi în evidenţele poliţiei pentru a verifica modul în care sunt cunoscute şi respectate prevederile O.U.G. nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată.

Activităţile s-au înscris în seria demersurilor derulate de poliţiştii brăileni în cadrul ”Planului de acţiune pentru verificarea modului de respectare a legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi”.

Ce trebuie să ştiţi dacă doriţi să deţineţi un astfel de exemplar?

În sensul legii, prin câini periculoşi se înţelege câinii aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

 1. categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;
 2. categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso, Mastiff şi metişii lor.

Prin câini agresivi se înţelege orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private și orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

Condiţii impuse de lege pentru cei care doresc un câine periculos sau agresiv:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

c) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

Obligaţiile deţinătorilor de câini periculoşi sau agresivi:

 • Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor periculoşi sau agresivi au obligaţia să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau „Câine agresiv„, printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm;
 • Proprietarii de câini periculoşi sau agresivi au obligaţia să depună la sediul poliţiei (în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele) o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoria celor periculoşi sau agresivi, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;

b) efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) efectuarea sterilizării câinilor din categoria I (câinii de luptă şi de atac);

d) existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii agresivi.

 • În cazul schimbării adresei imobilului în care este deţinut câinele, proprietarii au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute mai sus.
 • Pierderea sau decesul unui câine periculos sau agresiv, precum şi înstrăinarea acestora vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui.

Interdicţii stabilite de lege pentru proprietarii câinilor periculoşi sau agresivi:

– Accesul câinilor din rasele Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice;

– Accesul câinilor din rasele Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea fără botniţă şi fără a fi ţinuţi de proprietar în zgardă şi lesă sau ham;

– Staţionarea câinilor din rasele Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi;

– Accesul câinilor din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor, precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor fără botniţă şi fără a fi ţinuţi de proprietar în zgardă şi lesă sau ham.

Proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă este însoţit de acesta când conduce animale izolate, în turmă sau în cirezi, pe drumurile publice pe care accesul le este permis, are obligaţia de a supraveghea câinele şi de a împiedica atacul canin asupra unei persoane.

Constituie infracţiune:

 • neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, dacă atacul a avut loc;
 • introducerea în ţară sau comercializarea câinilor din rasele Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;
 • fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte 

Constituie contravenţie:

 • neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic;
 • neanunţarea la poliţie a pierderii sau a decesului câinilor periculoşi sau agresivi, de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare;
 • nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru a fi proprietar al unui câine periculos sau agresiv;
 • neînregistrarea câinilor periculoşi sau agresivi la Asociaţia Chinologică Română;
 • nedeclararea câinilor periculoşi sau agresivi la poliţie;
 • nerespectarea interdicţiilor privind accesul câinilor periculoşi sau agresivi în spaţii sau locuri publice.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila vor continua, în perioada următoare, seria verificărilor privind respectarea regimului de deţinere pentru câinii periculoşi sau agresivi, în municipiul Brăila.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •