Social

În anul 2018 au fost încadrați 4149 brăileni prin intermediul AJOFM

În anul 2018 au fost încadrați 4149 brăileni prin intermediul AJOFM

În anul 2018, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Brăila au fost încadrate în muncă 4.149 persoane, dintre care 1.749 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 2.032 au peste 45 de ani, 868 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 621 au între 25 și 35 de ani, iar 628 sunt tineri sub 25 de ani, dintre care 417 tineri NEET.

În funcţie de rezidenţa persoanelor încadrate în muncă, 2.787 provin din mediul urban, iar 1.362 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii gimnaziale (33,7 %), urmate de cele cu studii profesionale/arte și meserii (24,9 %). Numărul celor cu studii gimnaziale este de 1.397, iar cei cu studii profesionale/arte și meserii sunt în număr de 1.032.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Brăila, 2.138 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele agenției.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în anul 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6.129 persoane.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •