Social

Galerie foto+video: DELTA – DEzvoLTArea si insertia profesionala

Galerie foto+video: DELTA – DEzvoLTArea si insertia profesionala

RU EUROPE  S.R.L. în calitate de beneficiar, împreună cu  ASOCIAȚIA EURO TRAINING BRĂILA, în calitate de partener, au susținut primul workshop din cadrul proiectului „DELTA – DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est”. Proiectul este desfășurat prin Program Operaţional Capital Uman Apel: POCU/298/3/14/ Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 , Îmbunatațirea nivelului de competene profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțîn dezvoltate.

Proiectul, cu o valoare totală eligibilă de 5.473.615 lei se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, din iulie 2018 până în decembrie 2019.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă integrarea pe piața muncii prin îmbunătățirea competențelor pentru 460 de șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de  lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultură de subzistență și semi-subzistență), din regiunea Sud-Est, județele Brăila, Galați și Buzău, prin oferirea unor servicii integrate de măsuri active și personalizate de ocupare, cuprinzând informare și consiliere, mediere, programe de formare profesională, conștientizare și life coaching.

Principalele servicii oferite în cadrul proiectului sunt servicii  integrate de identificare, recrutare şi menținere a persoanelor în grupul țintă, servicii de informare și consiliere, servicii de mediere, furnizare programe de formare profesională continuă, evaluarea şi certificarea competențelor profesionale obținute pe alte cai decât cele formale, activități de acompaniament și de dezvoltare personală: Life coaching și grupuri de sprijin reciproc și activități de informare și publicitate a proiectului.

La finele acestui proiect, obiectivul este atingerea a 500 persoane informate prin campania media DELTA Succes, 460 de persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor fi informate, consiliate și recrutate în grupul țintă, 430 de persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor participa la 31 de programe de  formare profesională continuă pentru calificările: agent de securitate, operator introducere, validare și prelucrare date, frizer, patiser, confecționer asamblor articole din textile, lucrător în comerț, sudor electric, lucrător finisor în construcții) 30 persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor participa la evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute (ospătar, bucătar și zidar pietrar tencuitor), 31 de workshopuri educaționale și ludice pe tema dezvoltării durabile: „O lume în schimbare”, furnizarea serviciilor de mediere pentru minim 350 de persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală), care au urmat ședințele de consiliere și formare, organizarea a 5 burse de locuri de muncă, servicii de business coaching pentru participanții care doresc demararea unei afaceri pe cont propriu, prin înființarea fie a unei întreprinderi sau PFA, 344 persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) care au obținut certificate de calificare profesională, 234 persoane (șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din zona rurală) vor găsi un loc de muncă sau vor participa la un program de educație, activități de acompaniament și de dezvoltare personală: life coaching și grupuri de sprijin reciproc pentru 150 de participanți.

Informații suplimentare privind proiectul puteți obține contactând organizatorii la: [email protected] sau direct la tel: 0239.610.045; Mob: 0729.321.866 si [email protected],  [email protected], telefon: 0799.455.029.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •