Administratie Actualitate

Efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

Efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

stagiu-de-practica-la-guvern-pentru-tinerii-studenti-sau-absolventi-cu-notiuni-de-baza-it-ce-criterii-trebuie-sa-indeplineasca

Din data de 12 martie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, act normativ care reglementează, pentru absolvenții de învățământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, in conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția profesiilor pentru care există reglementări speciale. Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile legii menționată anterior.

Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condițiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în limita fondurilor alocate cu această destinație. Angajatorii nu pot primi dublă finanțare pentru aceeași persoană angajată.

Monica Bratu, director executiv AJOFM Brăila:

Angajatorii care beneficiază de suma menționată mai sus sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat. Suma lunară precizată anterior nu se acordă angajatorilor instituții și autorități publice, așa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Stagiar este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepția celor care dovedesc ca au desfășurat, potrivit legii, activitate profesională în același domeniu, anterior absolvirii.
Perioada de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu, fiind reprezentată de perioada de timp cuprinsă între data angajării și data finalizării stagiului, care se încheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverințe semnat/semnate de angajator.

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •