Economie

Dotarea agenţilor economici cu POS-uri

Dotarea agenţilor economici cu POS-uri

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila reamintește faptul că, agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, precum şi cei care desfăşoară activităţi de prestări servicii (aşa cum sunt definite la art. 271 alin.(1) din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) şi realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro, în echivalent lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS şi/ sau al altor soluţii moderne de acceptare.

De asemenea, persoanele juridice menţionate pot oferi serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar.

Acestea au obligaţia de a afişa la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costul serviciului.

Avansul se evidenţiază distinct pe chitanţa emisă de terminalul de plată şi nu poate depăşi suma de 200 lei. Agenţii economici pot percepe de la titularul cardului un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •