Social

DGASPC Brăila scoate la concurs 23 de posturi vacante

DGASPC Brăila scoate la concurs 23 de posturi vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 23 de funcții contractuale de conducere/execuție, vacante. 

Posturile scoase la concurs de Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila sunt pentru ”Centrul pentru viață independentă pentru persoane adulte cu handicap Racovița”. Cele 23 de posturi sunt:

 1. șef centru – 1 post;
 2. asistent social – 1 post;
 3. asistent medical – 1 post;
 4. instructor de ergoterapie – 8 posturi;
 5. bucătar – 2 posturi;
 6. infirmier – 8 posturi;
 7. spălătoreasă – 1 post;
 8. muncitor calificat (muncitor întreținere clădiri) – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef centru:
  • absolvenți cu diplomă de licența în domeniul psihologie, asistență socială, sociologie sau echivalentă, cu experiență de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenți cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic, al științelor administrative sau echivalentă, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 • asistent social:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă, de licență în specializarea asistență socială;
  • nu se solicită vechime.
 • asistent medical:
  • studii postliceale de asistent medical generalist, absolvite cu diplomă/certificat de competențe profesionale;
  • certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Remania;
  • adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • nu se solicită vechime.
 • instructor de ergoterapie:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • nu se solicită vechime.
 • bucătar:
  • studii generale;
  • certificat de calificare în meseria de bucătar;
  • certificat de absolvire a cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igiena (certificatul este valabil 3 ani de la data absolvirii cursului) / adeverință care sa ateste înscrierea la cursul de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igiena.
  • nu se solicită vechime.
 • infirmier:
  • studii generale;
  • certificat de absolvire a cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (certificatul este valabil 3 ani de la data absolvirii cursului)/adeverință care să ateste înscrierea la cursul de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
  • nu se solicită vechime.
 • spălătoreasă:
  • studii generate:
  • nu se solicită vechime.
 •  muncitor calificat (muncitor întreținere clădiri):
  • studii generale;
  • certificat de calificare în meseria de instalator de instalații tehnico – sanitare și de gaze / lăcătuș mecanic/tâmplar;
  • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 mai 2019, ora 12.00: proba scrisă;
 • 14 mai 2019, ora 09.00: proba practică (doar pentru posturile de bucătar și infirmier;
 • 15 2019: proba interviu – ora susținerii probei practice se va stabili în funcție de numărul candidaților declarați „admis” pentru a susține această probă.

Proba practică pentru posturile de infirmier se va desfășură la sediul Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap Brăila din Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 3.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Str. Ghioceilor nr. 8, telefon 0239/6145.83.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •