Economie

Depunerea declaratiilor de inactivitate a societatilor comerciale

Depunerea declaratiilor de inactivitate a societatilor comerciale
Depunerea declaratiilor de inactivitate a societatilor comerciale
Depunerea declaratiilor de inactivitate a societatilor comerciale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce in atenţia contribuabililor faptul că, in Monitorul Oficial nr. 86/31.01.2017 a fost publicat OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale MFP, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu intocmesc situaţii financiare anuale, urmând  să depună o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, in termen de 60 de zile de la incheierea exerciţiului financiar.

Declaraţia de inactivitate se depune in format electronic; in vederea depunerii acestei declaraţii in formă electronică, având ataşată o semnatură electronică extinsă, sau numai in format hartie şi in format electronic, entităţile vor folosi programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către MFP pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Această declaraţie de inactivitate va cuprinde toate datele de identificare a entităţii, respectiv:

►denumirea completă (confom certificatului de inmatriculare);

►adresa şi numărul de telefon;

►numărul de inregistrare la registrul comerţului;

►codul unic de inregistrare;

►capitalul social.

Nedepunerea la termen a declaraţiei de inactivitate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •