Social

Anularea deciziilor de impunere privind CASS

Anularea deciziilor de impunere privind CASS

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila precizează că anularea deciziilor de impunere privind CASS se aplică persoanelor care au depus Formularul 604 “Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art.180 din Codul fiscal”.

Această declarație a fost aplicabilă până la intrarea în vigoare a OUG nr.18/ 2018.  Pentru anularea deciziilor de impunere privind CASS, contribuabililor trebuie să li se fi emis şi comunicat “Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art.180 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”.

Contribuabilii solicită încetarea obligaţiilor de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilite prin Decizia de impunere, prin depunerea unuia dintre următoarele formulare:

 • Declaraţia unică;
 • Notificare privind încetarea obligaţiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Notificarea se depune de către contribuabilii care se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, potrivit legii, sau de către cei care încep să realizeze venituri pentru care obligaţia declarării revine plătitorilor de venit, după caz.

În cazul în care contribuabilul depune Declaraţia unică, anularea obligaţiilor de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate se face începând cu luna depunerii declaraţiei unice, inclusiv.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •