Administratie Actualitate

De luni se pot depune cererile pentru subventia la motorina

De luni se pot depune cererile pentru subventia la motorina
De luni se pot depune cererile pentru subventia la motorina
De luni se pot depune cererile pentru subventia la motorina

 

În perioada 5 mai – 10 iunie 2014 inclusiv, producătorii agricoli sunt aşteptaţi la APIA pentru a depune cererea de acord prealabil aferentă anului 2014, pentru acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru agricultură (APIA) a precizat printr-un comunicat de presă că acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele APIA judeţene sau cel al municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21 euro/1.000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Pot primi ajutor de stat producătorii agricoli care sunt înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (deţin ID fermier), care sunt înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole sau, după caz, sunt înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi solarii), după caz. De asemenea, fermierii trebuie să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/ autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/ familii de albine/viermi de mătase, după caz, suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare.

Nu în ultimul rând, producătorii agricoli trebuie să exploateze / să deţină / să crească animale / păsări / familii de albine / viermi de mătase, în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat sau după caz să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc condiţiile menţionate, în funcţie de sectoarele vegetal, zootehnic şi / sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea.

 

Documente necesare la solicitarea ajutorului

 

Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursarea diferenţei de acciză se depune la centrul judeţean APIA, sau al municipiului Bucureşti, pe raza căruia este situată exploataţia agricolă pentru care se solicită ajutorul de stat.

Potrivit APIA, cererea trebuie însoţită, după caz, de copie de pe cartea/ buletinul de identitate a reprezentantului legal /administratorului; copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului comerţului/ certificatul de înregistrare fiscală; adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi/sau solarii); copia documentului care atestă înregistrarea/ autorizarea sanitară veterinară pentru porci /păsări / familii de albine / viermi de mătase; anexele privind lista suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/ sau producţia de ciuperci estimată /efectivul mediu anual de animale / păsări / familii de albine / cutii viermi de mătase şi/ sau cantitatea de apă pentru irigaţii aferente anului agricol 2013 – 2014 (10 octombrie 2013 – 30 septembrie 2014). Totodată, producătorii trebuie să facă dovada că nu figurează ca debitori la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate şi copie de pe contractul de irigaţii / furnizare a apei, după caz.

APIA precizează că nu pot primi ajutor de stat producătorii agricoli care sunt consideraţi întreprinderi aflate în dificultate financiară, definite în sensul liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare; sunt întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare. Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate de către APIA sau de către alte instituţii abilitate, se constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •