Social

Concurs pentru postul de director de îngrijiri la Spitalul Județean Brăila

Concurs pentru postul de director de îngrijiri la Spitalul Județean Brăila

Spitalul Județean de Urgență Brăila, cu sediul în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2, organizează concurs pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri. La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Pentru a participa la concursul pentru funcția de director de îngrijiri la Spitalul Județean de Urgență Brăila, candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice pentru a putea participa la cincurs sunt următoarele:

 • sunt asistenți medicali generaliști principali;
 • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
 • sunt absolvenți de învățământ universitar medical de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Concursul pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri al Spitalului Județean de Urgență Brăila se va organiza în data de 22.03.2019, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv data de 22.03.2019, ora 12.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 14.03.2019, ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Județean de Urgență Brăila și se publică pe site-ul spitalului: www.spitalbraila.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0239/692.222, int. 2174 – Serviciu R.U.N.O.S.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •