Cultura

Concurs international de EX LIBRIS

Concurs international de EX LIBRIS

Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila și Consiliul Județean Brăila organizează CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE EX LIBRIS, BRĂILA 2018, adresat tuturor artiștilor plastici (amatori și profesioniști) cu vârsta peste 17 ani. Tematica concursului este: BRĂILA 650 și CENTENARUL ROMÂNIEI MODERNE. Nu se percep taxe de înscriere sau participare.

Lucrările înscrise în concurs vor fi cuprinse într-un catalog ce va fi editat de Bibliotecă și va fi oferit participanților în ziua vernisării expoziției.

Premiile acordate vor fi: Marele Premiu – 1500 lei, Premiul I – 1000 lei, Premiul II – 800 lei, Premiul III – 500 lei.

Juriul va fi format dintr-o serie de specialiști în domeniu, artiști plastici, care vor evalua lucrările în funcție de calitatea artistică, estetică, tehnica și originalitatea operei. Concursul se deschide în data de 1 octombrie și se încheie în data de 1 noiembrie 2018. Persoana de contact este Ion Volcu, tel – 0239/619590  int. 141. Vernisajul și premierea concurenților va avea loc vineri, 16 noiembrie 2018, ora 17.00, la sediul Bibliotecii din Piața Poligon, nr.4.

Ex-librisul poate fi modalitatea grafică de exprimare directă și simplă a creatorilor, într-un spațiu restrâns al sensurilor și semnificațiilor cu înțelesuri profunde.

În dorința de a încuraja arta plastică și creatorii săi, pentru stimularea respectului acordat valorilor umane și spirituale, Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Brăila, lansează Concursul Internațional de Ex Libris, ediția a VI-a, 2018.

Pentru orașul Brăila, anul 2018 are o aură omagială și o semnificație deosebită, orașul de la Dunăre împlinind 650 de atestare documentară. Tot în acest an națiunea română sărbătorește Centenarul României Moderne – 100 de ani de la făurirea României Întregite (Basarabia, Bucovina și Transilvania).

Brăila are o tradiție aparte în organizarea unui concurs internațional de Ex Libris, la Biblioteca Județeană Panait Istrati, desfășurându-se între anii 1991- 2001, cinci ediții ale acestui concurs.

Participanții trebuie să creeze unul sau mai multe ex-libris-uri pe tema propusă ca simbol general cu multiple implicații.  Imaginea Ex-libris trebuie să conțină explicit, pe lângă imaginea grafică și textul „EX LIBRIS BRĂILA 650 ” și Biblioteca Județenă Panait Istrati Brăila Brăila  sau „CENTENARUL ROMÂNIEI MODERNE” și BJPI Brăila.

Dimensiunile maxime ale suprafeței active (imprimate) ale ex-librisului vor fi de 13/21 cm, fiind obligatorie o margine de minim 2 cm neimprimată de jur împrejurul suprafeței cu reprezentarea grafică. (exemplu: la o suprafața maximă de 13/21 cm cu reprezentare grafică dimensiunea lucrării cu tot cu margine neimprimată trebuie sa fie de minim 17/25 cm, fiind admise însă și margini neimprimate mai mari). Pe spatele fiecărui exemplar de ex-libris trimis trebuie sa fie scris citeț, în creion sau cu litere tipărite numele, tehnica după care a fost realizat exemplarul și anul realizării. Pe fiecare exemplar, autorul trebuie să se semneze sau să-l identifice. Nu vor fi excluse de la participare lucrările ce sunt executate prin tehnica computerizată, dar se recomandă tehnicile tradiționale. Nu sunt admise în concurs fotografii, fotocopii sau desene.

Un participant poate concura cu maximum patru lucrări diferite. Din fiecare lucrare, se vor trimite pentru concurs un număr de trei exemplare, numerotate. În partea stânga jos se va înscrie numărul exemplarului, iar în partea dreapta jos, lucrările vor purta semnătura sau marca autorului.

Lucrările participante trebuie să fie originale și să nu fi participat la alte competiții. În cazul constatării unor falsuri sau copii, întreaga responsabilitate este purtată de către autor, care își asumă sancționarea prin eliminarea sa din concurs.

Înregistrarea în concurs se face pe baza unei „Fișe de participare”, redactată de organizator și pusă la dispoziție on-line pe site-ul acestuia care va conține în mod obligatoriu următoarele date: nume, prenume, data nașterii, adresă, un scurt Curriculum Vitae (aprox. 500 de cuvinte), date de contact (adresa e-mail, telefon). Întreaga fișă va trebui redactată citeţ, pe o coală de hârtie albă format A4 şi introdusă într-un plic închis (lipit). Pe acest plic nu se va face nici o mențiune. Acest plic trebuie să fie introdus în coletul ce conține lucrările participante la concurs

Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe site-ul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila, prin e-mail sau telefon și sunt invitați să participe la festivitatea de premiere. Acestora li se va asigura cazarea și masa. Cheltuielile de transport cad în sarcina participanților.

Toate premiile sunt acordate de Consiliul Județean Brăila și Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila. După jurizare, lucrările trimise vor face obiectul unei expoziții, ce se va fi găzduită de Biblioteca Județeană Panait Istrati  Brăila. Festivitatea de premiere va fi anunțată după închiderea perioadei de primire a lucrărilor.

Toate lucrările din concurs vor fi cuprinse într-un catalog ce va fi editat de Bibliotecă și va fi oferit participanților în ziua vernisării expoziției.

Lucrările trimise nu vor fi returnate autorilor. Drepturile de autor rămân în posesia autorului de ex-libris, dar prin participarea la concurs, autorul este de acord să fie folosite imaginile lucrărilor sale pentru publicitate și reclamă pentru concurs sau pentru alte materiale editate de Bibliotecă (broșuri, cărți, pliante, publicații periodice).

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •