Economie

Calendarul fiscal pentru luna noiembrie

Calendarul fiscal pentru luna noiembrie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila anunță contribuabilii care sunt principalele termene pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2019.

Principalele termene de declarare și plată a obligațiilor fiscale pe luna noiembrie sunt:

Joi, 7 noiembrie 2019 – depunere formular 092 “Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România”;

Luni,11 noiembrie 2019 – depunerea declaraţiilor: 010 (“Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”) , 020 (“Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”), 070 (“Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”) si 700 (“Declaraţie pentru înregistrarea/ modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”).

De asemenea, până la aceeaşi dată trebuie depus formularul 087 “Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”.

Luni, 25 noiembrie 2019, este termenul limită pentru:

 • plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc;
 • plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă;
 • plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente, aferentă trimestrului III 2019;
 • depunerea formularelor 100 (“Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”),112 (“Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”), 224 (“Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România”), 300 (“Decontul de taxă pe valoarea adăugată”), 301 (“Decontul special de taxă pe valoarea adăugată”), 307 (“Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”), 311 (“Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin.(11) lit.a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea 227/ 2015 privind Codul fiscal”), 390 VIES (“Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri”), 097 (“Notificare pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”)

Calendarul obligaţiilor fiscale este un instrument de informare a contribuabililor cu privire la obligaţiile declarative aferente fiecărei perioade, ce poate fi descărcat de la adresa:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2019.htm

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •