Actualitate Social

Bursa locurilor de munca pentru tinerii supusi riscului marginalizarii sociale

Bursa locurilor de munca pentru tinerii supusi riscului marginalizarii sociale
Bursa locurilor de munca pentru tinerii supusi riscului marginalizarii sociale
Bursa locurilor de munca pentru tinerii supusi riscului marginalizarii sociale

 

A.J.O.F.M. Brăila va organiza, vineri, 25 iulie 2014, ora 9.00, acţiunea ”Bursa locurilor de muncă pentru tinerii supuşi riscului marginalizării sociale”, la sediul agenţiei din B-dul Dorobanţilor, nr. 603-605.

Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiţi angajatori de insertie, beneficiază lunar, la cerere, conform prevederilor legale, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Contractul de solidaritate se încheie între agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială şi tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.

Conform prevederilor Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, tânăr cu risc de marginalizare socială este persoana – şomer cu vârsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) se afla în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
b) are dizabilităţi;
c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victimă a traficului de persoane.

Angajatorii care doresc să participe la bursă, vor transmite, în scris, la sediul A.J.O.F.M. Braila, tel./fax 0239/611519, 0239/611386 sau e-mail [email protected], oferta de locuri de muncă vacante, completând formularul “Situaţia locurilor de muncă vacante “, anexa nr.1 A la ”Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă” reglementate prin H.G. nr.174/2002, modificată şi completată, până cel târziu în data de 22.07.2014.

Informaţii suplimentare privind organizarea acestei acţiuni se pot obţine de la A.J.O.F.M. Brăila cu sediul în municipiul Brăila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605, tel./fax 0239/611519, 0239/611386.

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •