ProBr

Braila judet fruntas la rata somajului

Braila judet fruntas la rata somajului
Braila judet fruntas la rata somajului
Braila judet fruntas la rata somajului

În primele 11 luni ale lui 2014, în urma activităţilor desfăşurate de AJOFM Brăila, au dobândit statutul de persoană ocupată peste 5.175 solicitanţi de loc de muncă, aceştia participand la următoarele măsuri active: informare, consiliere şi orientare profesională; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesională; completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului; stimularea mobilităţii forţei de muncă; prime de încadrare pentru angajarea în muncă a absolvenţilor.

Dintre persoanele ocupate 31,8 % sunt femei, iar 68,2 % de bărbaţi, majoritatea provenind din mediul urban, 74,6%. Cele mai  multe dintre persoanele ocupate sunt cu vârsta de peste 45 ani (38,4 %).

Structura persoanelor angajate pe niveluri de pregătire şcolară se prezintă astfel: 64,8 % provin din rândul şomerilor cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 24,7 % sunt cu nivel de pregătire liceal/postliceal şi doar 10,5% cu nivel de pregătire universitar.

În evidenţele AJOFM Brăila, la data de 30 noiembrie 2014 se aflau înregistraţi 9259 şomeri, structura acestora pe niveluri de pregătire şcolară prezentându-se astfel: 80,7 % şomeri cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/şcoala de arte şi meserii; 14,3 % cu nivel de pregătire liceal/postliceal şi 5,0 % cu nivel de pregătire universitar. Din totalul şomerilor aflaţi în evidenţele AJOFM Brăila, la sfârșitul lunii noiembrie 3.445 (37,2 %) sunt femei, iar 5.814 (62,8 %) sunt bărbați. Dintre aceștia, şomeri indemnizaţi sunt 1.584 (17,1 %), iar restul de 7.675 (82,9 %) sunt şomeri neindemnizaţi. Din totalul șomerilor înregistrați la nivelul județului Brăila, 6.374 (68,8 %) sunt din mediul rural şi 2.885 (31,2 %) din mediul urban.

Rata şomajului înregistrat la finele lunii noiembrie 2014, la nivelul judeţului Brăila, a fost de 7,04 la sută, în creştere cu 0,37 puncte procentuale faţă de 31 octombrie 2014, conform datelor furnizate de AJOFM Brăila. Rata șomajului la nivel național a fost de 5,18%, mai mare cu 0,05 puncte procentuale faţă de cea din luna octombrie a anului 2014 şi mai mică cu 0,42 pp faţă de cea din luna noiembrie a anului 2013.

La data de 6 ianuarie la nivelul județului Brăila erau vacante 43 locuri de muncă, situându-se pe locul 25 pe țară ca număr al ofertelor de muncă, primele trei locuri fiind ocupate de București cu 1.479, Argeș cu 986 și Cluj cu 557.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •