Economie Actualitate Social

Beneficiile Schemei de Plata Unica pe Suprafata

Beneficiile Schemei de Plata Unica pe Suprafata
Beneficiile Schemei de Plata Unica pe Suprafata
Beneficiile Schemei de Plata Unica pe Suprafata

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor beneficiari ai formelor de sprijin financiar în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață că, începând cu anul 2014, sunt implementate Cerințele legale în materie de gestionare (SMR) 9 – 15, în conformitate cu art. 124, alin. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73 din 2009, în care este prevăzut calendarul de implementare pentru România.

Începând cu 1 ianuarie 2012, un agricultor care primeşte plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă în statele membre în cauză trebuie să îndeplinească cerinţele legale în materie de gestionare prevăzute în Anexa II, în conformitate cu următorul calendar: cerinţele prevăzute la Punctul A din Anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2012; cerinţele prevăzute la Punctul B din Anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2014; cerinţele prevăzute la Punctul C din Anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.
Directorul executiv al APIA Brăila, Daniela Militaru, a precizat că acordarea formelor de sprijin din cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune şi a anumitor plăţi din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală (Pilonul al II-lea) se face doar către agricultorii care respectă normele obligatorii în domeniul mediului, al sănătăţii publice, a animalelor şi plantelor, precum şi al bunăstării animalelor.
Daniela Militaru a declarat:

Agricultorii care, prin activitatea lor, depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor trebuie să respecte inclusiv SMR 9 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor. Întâi trebuie să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT. Paşi ce trebuie urmați: http://www.madr.ro/ro/; Fitosanitar – http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html; Adresa web: https://aloe.anfdf.ro/; “Continue to this website (not recommended)”; utilizator – guest; parola – guest; Căutare (se completează căsuţele cu datele care interesează: data, anul, produsul). Apoi trebuie să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de unitatea fitosanitară din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţia plantelor în exploataţiile agricole, aşa cum sunt prevăzute la capitolul VI, pct. 6.3 – 6.6 din Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă. Toţi fermierii trebuie să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a produselor de protecţie a plantelor utilizate în exploataţie.

Fermierul va ţine evidenţa la zi, după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea şi ținerea la zi a unui registru/caiet, după modelul de mai jos:

Nume şi prenume fermier/societate comercială…………………..
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ………………….
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)……………………………………….

REGISTRU
de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuăriitratament

(ziua luna, anul)

Cultura şi locul unde este situat terenulTim-pul aplicării Tratamentul efectuatNumele, prenumele pers.responsabile de efectuarea tratamentului, semnăturaDataîncepe-

rii recol-

tării pro-

dusului

agricol

Nr. si dataDocument prin care s-a dat în consum populaţiei
Agentul de dăunare:boli/

dăunători/

buruieni

Denu-mire

PPP

folosit

DozaOmologată/ doza folosi-tăSuprafaţa (ha)Canti-tăţi

utilizate

(kg, l)

 

(Conform Reg. (CE) nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau a administratorului societăţii. Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani (conform Regulamentului (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare – Art. 23 şi 24, respectiv Ordinului MADR privind aprobarea sistemului de sancţiuni cu aplicabilitate în anul 2014), cu exceptia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale care au împiedicat respectarea acestor norme. Detalii puteți găsi la adresa:
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_eco-cond_pt_2014_19_mai.pdf

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •