Administratie

Au fost aduse noi modificari ale normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Au fost aduse noi modificari ale normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal
Au fost aduse noi modificari normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal
Au fost aduse noi modificari normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii asupra faptului că, în Monitorul Oficial al României nr.384 din data de 23.mai.2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.

Actul normativ respectiv conţine o serie de clarificări cu privire la aplicarea reglementărilor referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit şi la impozitul pe construcţii.În ceea ce priveşte scutirea de impozit a profitului reinvestit, normele metodologice aduc următoarele precizări: se defineşte producţia de echipamente tehnologice înţelegându-se prin această noţiune realizarea lor în regie propri; profitul contabil brut cumulat de la începutul anului este profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, înregistrat în trimestrul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective, fără a lua în considerare sursele proprii sau atrase de finanţare a ctivelor menţionate la art.19 indice 4 alin.(1) din Codul Fiscal.

Beneficiază de aceeaşi facilitate fiscală şi utilizatorii echipamentelor tehnologice luate în folosinţă în baza contractelor de leasing financiar şi puse în funcţiune în perioada 1.iulie 2014 – 31.decembrie.2016. Normele metodologice conţin exemple de calcul a profitului reinvestit şi a scutirii de impozit, diferenţiate în funcţie de sistemul trimestrial sau anual de declarare şi plată a inpozitului pe profit. Este definită şi noţiunea de echipamente tehnologice noi, acestea fiind considerate cele care nu au fost utilizate anterior datei achiziţiei.

Referitor la impozitul pe construcţii, prin prezentul act normativ sunt aduse precizări cu privire la modul de determinare a bazei impozabile a impozitului pe construcţii, astfel:
– Prin valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31.decembrie a anului anterior se înţelege valoarea evidenţiată contabil în soldul conturilor corespunzătoare construcţiilor, fără a lua în considerare construcţiile înregistrate în conturi în afara bilanţului, conform reglementărilor contabile aplicate.
– În baza impozabilă nu se include valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie evidenţiate potrivit reglementărilor contabile aplicate şi nici valoarea aferentă unor construcţii aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale înregistrate în conturi corespunzătoare construcţiilor, potrivit legii.
– Prin normele metodologice se stabilesc anumite reguli de determinare a bazei impozabile în cazul impozitului pe construcţii corelate cu reglementările în vigoare pentru determinarea impozitului pe clădiri reglementat de titlul IX din Codul Fiscal.

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •