Social

Atentie la falsele ajutoare

Atentie la falsele ajutoare

Acordarea de ajutoare băneşti din partea instituţiilor statului se face în baza unei cereri, care trebuie să fie însoţită de documente doveditoare privind veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia.

În contextul în care la nivel național sunt tot mai dese cazurile în care diverse persoane încearcă să-i păcălească pe vârstnici sub pretextul oferirii unor produse din partea instituțiilor statului, polițiștii brăileni transmit câteva mesaje în cadrul campaniei inițiate de IPJ Brăila, ”100 de zile de mesaje preventive”.

Polițiștii brăileni atrag atenția asupra faptului că ajutoarele alimentare distribuite de primării persoanelor defavorizate se ridică personal de beneficiari, pe baza actului de identitate valabil, de la centrele de distribuţie organizate de primăriile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa. Pentru persoanele netransportabile, autorităţile executive ale autorităţilor publice locale asigură livrarea ajutoarelor, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei alte persoane.

Pentru a nu cădea în plasa escrocilor care, sub pretextul oferirii unor beneficii sau ajutoare din partea autorităţilor, i-ar putea convinge să le înmâneze diferite sume de bani cu titlu de avans, impozit ori cheltuieli de transport, poliţiştii le recomandă vârstnicilor:

 • să solicite persoanelor care pretind că reprezintă diferite instituţii şi, pentru diferite motive, le cer bani, să le prezinte documentele de identitate şi pe cele care le atestă calitatea invocată;
 • pentru orice sumă plătită, să solicite chitanţă şi să aibă grijă ca aceasta să fie completată corect, să conţină date despre instituţia în contul căreia fac plata, să aibă înscris numele încasatorului şi să poarte semnătura acestuia şi ştampila unităţii;
 • să nu ofere informaţii despre veniturile sau economiile ori despre bunurile de valoare pe care le au acasă, persoanelor necunoscute care îi abordează, aparent întâmplător, pe stradă, în parc sau în alte locuri publice;
 • să nu înmâneze bani necunoscuţilor, ca avans pentru diferite lucrări sau cu titlu de impozit (pe diferite surse de venit ori „ajutoare”);
 • să apeleze la ajutorul unei persoane mai tinere din familie pentru verificarea derulării unor programe de ajutorare a vârstnicilor şi a condiţiilor de obţinere a beneficiilor.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •