Social

Angajări la DGASPC pentru Centrul de la Racovița

Angajări la DGASPC pentru Centrul de la Racovița

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru 16 funcții contractuale vacante. Posturile scoase la concurs sunt în cadrul „Centrului pentru viaţa independentă pentru persoane adulte cu handicap Racoviţa”.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila scoate la concurs următoarele posturi vacante:

şef centru – 1 post;

asistent social – 1 post;

psiholog – 1 post;

administrator – 1 post;

infirmier – 12 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şef centru:
  • absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi eu diplomă de licenţă ai învăţământului superiorii domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
  • pregătire managerială dovedită prin diplomă, certificat, foaie matricolă, adeverinţă etc.
 • asistent social:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială;
  • nu se solicita vechime.
 • psiholog:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihologie;
  • nu se solicită vechime.
 • administrator:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • nu se solicită vechime.
 • infirmier:
  • studii generale.
  • certificat de absolvire a cursului de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă (certificatul este valabil 3 ani de la data absolvirii cursului) / adeverinţa care să ateste înscrierea la cursul de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
  • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 ianuarie 2019, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 ianuarie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
 • 05 februarie 2019, ora 08:30: proba practică (doar pentru posturile de infirmier) – la sediul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 3;
 • 06 februarie 2019, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Str. Ghioceilor nr. 8, telefon 0239/614.583.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •