Social

Amenzi de 186.700 lei aplicate de ITM Brăila luna trecută

Amenzi de 186.700 lei aplicate de ITM Brăila luna trecută

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a desfăşurat, în luna octombrie 2018, acţiuni de control la 207 agenţi economici care desfăşoară activitate pe teritoriul judeţului Brăila. În urma acestor controale s-au aplicat amenzi în valoare totală 186.700 de lei.

Au fost depistate 15 de persoane care lucrau fără forme legale sau prestau activitate în afara programului de lucru
stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial în domeniile de lucrări de construcţii, comerţ, întreţinere şi reparaţii auto. Pentru aceste abateri ITM Brăila a aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 86.100 lei.

Pe lângă acţiunile de control planificate, în luna octombrie, în cadrul “CAMPANIE NAŢIONALE privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul ”Întreținerea și repararea autovehiculelor” – cod CAEN 4520 – SPĂLĂTORII AUTO”, au fost efectuate controale la angajatori care desfăşoară activitate în acest domeniu.

În cadrul acestor controale au fost constatate următoarele deficiențe:
– Primirea la munca a unei persoane fără a avea forme legale de încadrare;
– Netransmiterea contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
– Persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial;
– Nerespectarea dispoziţiilor privind muncă suplimentară;
– Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal;
– Neevidenţierea timpul de munca efectuat de salariaţi;
– Neutilizare EIP din dotare corespunzător activităţii desfăşurate;
– Neasigurarea unei instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii
– Angajatorul nu a desemnat un lucrător care să aplice măsurile de prim ajutor;
– Neefectuarea controlului medical la angajare;
– Semnalizarea riscurilor de accidentare necorespunzătoare.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •