Administratie Economie Actualitate

Ajutoare de minimis pentru legumicultori – maxim 15.000 euro

Ajutoare de minimis pentru legumicultori – maxim 15.000 euro

leg

Legumicultorii vor primi ajutoare de minimis pentru a compensa pagubele suferite în urma condiţilor meteo nefavorabile din această primăvară. Ministerul Agriculturii a propus acordarea a maxim 15.000 de euro/fermă pe durata a trei exerciţii financiare, banii urmând a fi viraţi fermierilor începând cu data de 15 august 2014.

Potrivit unui Proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul propriu, Ministerul Agriculturii pregăteşte ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie – mai 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate, care se acordă în sectorul agricol vegetal.

Iată ce mai scrie în actul normativ propus:

Ajutoarele de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru compensarea pierderilor datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie – mai 2014 asupra elementelor de acoperire a spaţiilor protejate, constatate de către comisiile de specialişti constituite prin ordin al prefectului conform prevederilor art.29, alin.(1), lit.„i” din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1422/2012.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis pot fi: producătorii agricoli persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008; producătorii agricoli persoane juridice precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut în HG, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să solicite ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri; să fie înregistrate în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume şi/sau pentru producere de răsaduri şi/sau flori, în spaţiile protejate afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie – mai 2014; să deţină proces verbal de constatare a pagubelor produse, întocmit de comisiile locale pentru situaţii de urgenţă constituite potrivit legii.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, iar cuantumul este: 27,0 lei/ mp pentru geam sere şi 3,0 lei/mp folie de plastic solarii. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente, iar sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor într-o singură tranşă, începând cu data de 15 august 2014.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •