Social

Adăposturile, o soluţie pentru victimele violenţei în familie

Adăposturile, o soluţie pentru victimele violenţei în familie

Victima violenţei în familie are dreptul la protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită.

Conform art. 15 din Legea nr. 217/2003, republicată, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, există mai multe tipuri de unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, ce oferă gratuit servicii sociale. Dintre acestea, o victimă are posibilitatea de a apela la serviciile oferite de centrele de primire în regim de urgenţă, centrele de recuperare pentru victimele violenţei în familie ori centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Centrele de primire în regim de urgenţă, denumite şi adăposturi, sunt unităţi de asistenţă socială, cu sau fără personalitate juridică, ce asigură gratuit şi pe o perioadă determinată, asistenţă familială atât victimei, cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea acesteia, protecţie împotriva agresorului, asistenţă medicală şi îngrijire, hrană, cazare, consiliere psihologică şi consiliere juridică.

Primirea victimelor în adăpost se face numai în caz de urgență sau cu aprobarea scrisă a directorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de protecţie.

Legea stipulează că agresorilor le este interzis accesul în incinta adăpostului, iar locaţia acestuia este secretă pentru public. În cazul în care agresorul încearcă să pătrundă în locuinţa în care se află victima, acesta va fi sancţionat cu amendă între 500 şi 1.000 de lei.

Centrele de recuperare pentru victimele violenţei în familie sunt unităţi de asistenţă socială de tip rezidenţial, cu sau fără personalitate juridică, care asigură găzduirea, îngrijirea, consilierea juridică şi psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă, inserţia profesională a victimelor violenţei în familie, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a acestora.

În vederea procurării de informaţii sau solicitării de asistentă socială sau consiliere, victima poate apela la centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Acestea sunt, conform legii, unităţi de asistenţă socială în regim de zi, cu sau fără personalitate juridică, care asigură asistenţa socială, consiliere psihologică, juridică, precum şi informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •