Social

Activitati de stimulare a cresterii gradului de ocupare desfasurate de AJOFM Braila

Activitati de stimulare a cresterii gradului de ocupare desfasurate de AJOFM Braila

AJOFM Brăila a asigurat în primele 11 luni ale anului 2017 implementarea măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, a organizat şi coordonat activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă, în vederea creşterii gradului de ocupare din judeţul Braila.

Anul acesta, până la data de 30 noiembrie, în urma activităţilor desfăşurate de AJOFM Brăila, au fost ocupate 6042 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 919 au beneficiat de stimulente din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Persoanele înregistrate în evidenţele AJOFM Brăila au beneficiat de pachete personalizate de măsuri, fiind cuprinse în una sau mai multe măsuri de stimulare a ocupării, cum ar fi: informare, consiliere şi orientare profesională; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesională; completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului; prima de activare pentru șomerii neindemnizați; prime de încadrare pentru absolvenţi la angajare.

Tot în aceasta perioadă angajatorii au solicitat și beneficiat din bugetul asigurărilor pentru șomaj de subvenții pentru încadrarea în muncă a 411 persoane care aparțin unor grupuri vulnerabile pe piața muncii (şomeri peste 45 ani, şomeri care sunt parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, tineri NEETs, persoane care mai au 5 ani până la pensie, persoane cu handicap, absolvenţi de instituţii de învăţământ şi tineri supuși riscului marginalizării sociale).

AJOFM Brăila a susținut și în acest an includerea pe piața muncii a tinerilor prin acordarea de stimulente financiare din bugetul asigurărilor pentru șomaj angajatorilor care au încadrat în muncă: ucenici potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, pentru care au fost încheiate 11contracte de ucenicie de muncă pentru formare în ocupația de strungar, stagiari conform prevederilor Legii 335/ 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, fiind încadraţi 14 absolvenţi de studii superioare, elevi și studenți în baza Legii nr. 72/2007, pentru care au fost acordate stimulente pentru încadrarea a 11 elevi și a unui student.

Pe parcursul acestui an AJOFM Brăila a organizat o serie de evenimente destinate ocupării forței de muncă, bursa locurilor de muncă, întâlniri de lucru cu angajatorii și partenerii sociali s.a..

În zilele de 14 și 15 decembrie a.c. AJOFM Brăila va organiza întâlniri de lucru cu angajatorii având ca temă “Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a șomerilor”, la Puctul de Lucru Însurăței și la sediul AJOFM Brăila.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •