Social

A N U N Ț privind recrutarea candidaţilor la sesiunile de admitere organizate în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I.

A N U N Ț privind recrutarea candidaţilor la sesiunile de admitere organizate în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, prin intermediul Serviciului Resurse Umane desfăşoară, în perioada imediat următoare, activităţi specifice de recrutare a candidaţilor în vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunile de admitere organizate în 2018 şi ianuarie 2019.

 1. Instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.)

Învăţământ superior

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”- București – numai pentru sesiunea 2018;

Şcoli postliceale

 1. Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr”- Câmpina – pentru sesiunile 2018 şi ianuarie 2019;
 2. Şcoala de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca – pentru sesiunile 2018 şi ianuarie 2019;

Instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale (M.Ap.N.) și Serviciului Român de Informații (S.R.I.), care pregătesc personal pentru M.A.I.:

Învăţământ superior

 1. Universitatea Națională de Apărare “Carol I” – București – numai pentru sesiunea 2018;
 2. Academia Tehnică Militară – București – numai pentru sesiunea 2018;
 3. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” – Sibiu – numai pentru sesiunea 2018;
 4. Institutul Medico-Militar – București – numai pentru sesiunea 2018;
 5. Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – Constanţa – numai pentru sesiunea 2018;
 6. Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” – București– numai pentru sesiunea 2018;

Şcoli postliceale

 1. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre “Basarab I”- Pitești -– numai pentru sesiunea 2018;
 2. Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale “Amiral Ion Murgescu” – Constanţa – numai pentru sesiunea 2018.
 3. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” – Boboc, judeţul Buzău.

Locurile aprobate pentru anul şcolar/universitar 2018-2019 şi pentru sesiunea 2019, la instituţiile de învăţământ mai sus menţionate, sunt următoarele:

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” – învăţământ superior, anul universitar 2018-2019

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţă/ specializareaForma de învăţământDurata studiilorNr. locuri/ beneficiarDin care 

 

Total

RomiMaghiariAlte min.
FACULTATEA DE POLIŢIE 
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publicăOrdine şi siguranţă publicăFrecvenţă3 ani238 IGPR864 

238

Frecvenţă redusă (numai agenţi de poliţie)3 ani 

39 IGPR

 

39

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 
DreptDreptFrecvenţă4 ani65 IGPR 

 

 

 

 

115

20 IGPF
1 DGL
1 DEPABD
3 DRPCIV
10 IGJR, 10 IGSU,

5 DGPI

DreptDreptDistanţă

(personal M.A.I.)

4 ani100 taxă100
Ştiinţe administrativeAdministraţie publică Frecvenţă

(personal civil)

3 ani100 taxă100

ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, sesiunea de admitere august-septembrie 2018 – învățământ cu frecvență

Calificarea/ specialitateaUnitatea de învăţământDurata studiilorNr. locuri/ beneficiarRomiAlte min.
Agent de poliţieŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„VASILE LASCĂR” CÂMPINA

 

1 an

 

13001279 IGPR30

 

 

 

10

 

 

 

5 DEPABD
16 DRPCIV
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA

 1 an300290 IGPR,

10 DEPABD

103

ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU M.A.I. în anul şcolar/universitar 2018-2019

Învăţământ superior (ofiţeri) instituţii ale M.Ap.N. şi S.R.I. – învăţământ cu frecvenţă

 

Nr. crt.

Instituţia de învăţământDomeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licență/ specialitatea militarăDurata studiilorNr. locuri
1.Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Facultatea de Comandă şi

Stat Major

Ştiinţe militare, informaţii şi

ordine publică

Logistică3 ani2
2.Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Facultatea de Management MilitarŞtiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Managementul organizaţieiArtilerie şi rachete3 ani221
Geniu1
Apărare CBRN1
Auto2
Inginerie şi managementInginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militareComunicaţii şi informatică4 ani2
Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Administrative

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneFinanţe- contabilitate3 ani5
Ştiinţe

administrative

Administraţie publicăLogistică8
3.Academia Tehnică Militară 
Facultatea de Mecatronică şi

Sisteme Integrate de

Armament

Inginerie de

armament, rachete

şi muniţii

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului4 ani433
Materiale energetice şi apărare CBRN7
Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi2
Inginerie genisticăSisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare5
Ingineria

autovehiculelor

Echipamente şi sisteme de comandă

şi control pentru autovehicule

3
Facultatea de Sisteme

Electronice şi Informatice

Militare

Inginerie electronica, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionaleComunicaţii pentru apărare şi securitate4
Echipamente şi sisteme electronice militare3
Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională5
4.Institutul Medico-MilitarSănătateMedicină generală6 ani7 Bucu-resti12
5 Targu Mures
5.Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
Facultatea de Inginerie MarinăInginerie marină

şi navigaţie

Electromecanică navală4 ani26
Inginerie electricăElectromecanică4
6.Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu”
Facultatea de Informaţii

 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publicăPsihologie – informaţii3 ani1535
Facultatea de Studii de InteligenceStudii de securitate şi informaţii20

Repartizarea pe beneficiar, pentru toate aceste instituţii, se realizează ulterior admiterii, în funcţie de media la admitere şi opţiune.

Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor – 2 ani

Nr. crt.Instituţia de învăţământ

Specialitatea/ specializarea

Nr. locuriTotal
1.Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
Auto5     8
Tehnică de comunicaţii1
Operare şi mentenanţă echipamente informatice1
Administrare sisteme/ rețele de comunicații1
2.Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
Artilerie navală şi antiaeriană766
Timonier şi tehnică de navigaţie navală11
Comunicaţii navale şi observare semnalizare8
Motoare și mașini navale12
Motoare şi instalaţii electrice navale28
    3.           Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ,,Traian Vuia”
Aeronave și motoare de aviație                                                                                                     5                 5
Total număr de locuri – învăţământ postliceal

Repartizarea pe beneficiar se realizează ulterior admiterii, în funcţie de media la admitere şi opţiune.

79

ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, sesiunea de admitere ianuarie 2019 – învățământ cu frecvență

Calificarea/ specialitateaUnitatea de învăţământDurata studiilorNr. locuri/ beneficiarRomiAlte min.
Agent de poliţieŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„VASILE LASCĂR” CÂMPINA

 

1 an

 

13001275

IGPR

 

30

 

 

10

 

20 DGP

5 SIE

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA

 1 an300290 IGPR,

10 DGP

103

Toate locurile la instituţiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., în armele şi specializările /specialităţile pentru care unităţile I.G.P.R., inclusiv I.P.J. Brăila, au sarcini de recrutare, sunt comune pentru femei și bărbați.

În funcţie de cererile de înmatriculare aprobate potrivit O.M.A.I. nr. 35/2014 şi ale O.M.A.I. 108/2014, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concurs.

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR

Activitățile privind procedura de admitere sunt structurate în trei etape, după cum urmează:

ETAPA 1 de selecție – se realizează la unitățile care au recrutat candidații și, presupune organizarea și desfășurarea evaluării psihologice și a examinării medicale;

ETAPA a II-a de selecție – eliminatorie, se realizează la instituțiile de învățământ și, presupune organizarea și desfășurarea contravizitei medicale și verificarea aptitudinilor fizice;

ETAPA a III-a de selecție – presupune organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor – la instituțiile de învățământ.

            Depunerea candidaturii  – pentru locurile cu frecvenţă

 • Recrutarea candidaților pentru admiterea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I. și M.Ap.N se realizează potrivit reglementărilor în vigoare, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale şi specialităţii/calificării pentru care optează fiecare candidat, conform ofertei educaționale.
 • Recrutarea candidaților pentru admitere la instituții de învățământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. și S.R.I. – forma de învățământ cu frecvență se realizează potrivit reglementărilor în vigoare, în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale și specializării/specialității pentru care optează, conform ofertei educaționale.

Condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate în sesiunile 2018 şi ianuarie 2019 trebuie:

a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale şi specialităţii/specializării/calificării pentru care optează, în raport de domiciliul /reședința înscris/ă în cartea de identitate;

d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare, stabilite de actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic” de către specialiştii Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform prevederilor legale în vigoare;

f) să constituie fişa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată: “Apt pentru instituţii de învăţământ MAI”, conform prevederilor legale în vigoare;

g) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut pentru transmiterea acestora la instituțiile de învățământ organizatoare/D.M.R.U.– I.G.P.R.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N. şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N., forma de învăţământ cu frecvenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

A) condiţii legale

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu;
 5. să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate (adeverinţa numai pentru absolvenţii promoţiei 2018), din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru savârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

B) criterii specifice

a) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; verificarea acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.;

e) alte criterii specifice, după caz, impuse de organizatori, pentru candidaţii recrutaţi pentru locurile rezervate M.A.I. la alte instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească criteriile de recrutare şi selecţionare specifice S.R.I.:

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;

– să aibă vârsta de până la 23 ani, împliniţi în cursul anului 2018;

– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat/ adeverinţă pentru promoţia din anul admiterii;

– să aibă media minimă la examenul de bacalaureat de 7,00;

– să cunoască foarte bine limba română şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

– să nu fi repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;

– să fie declaraţi apt medical şi psihologic, conform reglementărilor M.A.I.;

– să aibă o conduită civică şi morală corespunzătoare;

– să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi să nu fi executat o pedeapsă cu închisoare ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; să nu fie în curs de cercetare sau judecată;

– în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;

– candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale, să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;

– sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul încheiat;

– acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi”Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, prevăzute de legislaţia în vigoare;

– acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

– în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare la instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

De la condiţiile de înscriere, nu se acordă derogări.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”:

 • tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 • adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 • cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;
 • tinerii care au consumat sau au desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

       Înscrierea candidaţilor

Modelele cererilor de înscriere la concursurile de admitere sunt ataşate anunţului.

La Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” pentru specializările/programele de studii universitare de licenţă “Drept” şi “Ordine şi siguranţă publică”, candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licenţă din cadrul unei singure facultăţi.

Candidaţii la Institutul Medico-Militar indică în cererea de înscriere, alături de titulatura instituţiei, şi centrul universitar pentru care optează – Bucureşti (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti) sau Târgu Mureş (Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş).

Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” menţionează în cererea de înscriere şi facultatea/specializarea pentru care optează.

Dosarul de recrutare al candidaţilor pentru concursurile de admitere, se constituie din următoarele acte şi documente:

 1. cererea de înscriere (se va completa conform modelului primit de la structura de resurse umane, în funcţie de instituţia de învăţământ pentru care se optează);
 2. curriculum vitae – Europass (CV) – conform anexei nr. 9;
 3. copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole. Excepție de la prezentarea actului de studii

la recrutare fac candidații promoției 2018, care depun adeverința eliberată de instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat. În situația în care, până la data stabilită pentru completarea/transmiterea dosarelor de recrutare la unitățile de concurs, candidații nu pot intra în posesia adeverinței eliberată de liceu, din care să rezulte faptul că au promovat examenul de bacalaureat, depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată  de liceu din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2018, precum și copia după foaia matricolă. În adeverinţa eliberată de liceu se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Aceasta din urmă trebuie depusă cel mai târziu la instituţia de învăţământ, sub rezerva neînscrierii pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor.

 1. copii ale următoarelor documente:
 • act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat;

şi, dacă este cazul,

 • carnet de muncă/certificat stagiu de cotizare şi/sau alte acte doveditoare care să ateste vechimea în muncă;
 • livret militar;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil;
 • hotărâri judecătoreşti privind starea civilă (divorţ, scimbarea numelui);

Pentru toate acestea se vor aduce şi actele originale, în vederea confruntării. Copiile se realizează de personalul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului.

 1. autobiografia (se va scrie de mână, personal de către candidat, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, conform modelului din anexa nr. 6);
 2. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din anexa nr. 7);
 3. un plic cu o fotografie color mărimea 9×12 cm. și 3 fotografii color tip buletin de identitate (mărimea ¾ cm.);
 4. fişa medicală – tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne – concluzionată de medicul-şef al Centrului Medical Judeţean Brăila al M.A.I., exemplar original sau copie certificată cu originalul de către personalul centrului;
 5. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare – conform modelului din anexa nr. 5;
 6. un dosar plic;
 7. 20 coli xerox, format A4;
 8. avizul psihologic (se introduce în dosar de către personalul recrutor, după efectuarea evaluării şi comunicarea rezultatelor de către structurile abilitate, numai pentru candidaţii declaraţi „admis”);
 9. extrasul de pe cazierul judiciar (se solicită de către personalul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului candidatului); extrasul poate fi înlocuit de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.
 10. NUMAI pentru candidaţii la instituţiile de învăţământ superior, care au absolvit în promoţiile anterioare anului 2018!!: candidaţii care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial – o declaraţie tip (se va completa formularul model primit de la Serviciul Resurse Umane).

Având în vedere prevederile art. 142 alin. (6) – (63) din Legea educației naționale nr.1/2011, candidații declarați ”admis” la concursul de admitere la o instituție de învățământ superior din cadrul MAI, care au beneficiat de un program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat, integral sau parțial și doresc să beneficieze de dreptul de a urma un alt program de studii universitare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare pentru a fi înmatriculați în anul I de studii la instituțiile de învățământ superior, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune o declarație din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru alt program de studii universitare de licență. Absolvenții de liceu ai promoției 2018 nu au obligația depunerii declarației din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență.

Suplimentar documentelor mai sus menţionate:

 • Declaraţie şi adeverinţă (în original) – Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităţilor naţionale declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie/ minoritate, respectiv calitatea de etnic.
 • candidații la Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu” Constanța care efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanța, prin grija Inspectoratului General al Poliției de Frontieră vor depune la dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul.
 • Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), în promoţiile anterioare anului 2018, au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N. în copie, certificată cu originalul de către personalul recrutor; se accept şi copie legalizată;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

Datele limită până la care candidaţii vor depune dosarul de recrutare în volum complet sunt:

 • 06.2018 – pentru Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza’’- București (forma de învățământ cu frecvență);
 • 06.2018 – pentru instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. și pentru S.R.I.;
 • 07.2018 – pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I. – sesiunea august-septembrie 2018;
 • 12.2018 – pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I. – sesiunea 2019.

Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la nivelul I.P.J. Brăila, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit unei planificări, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util.

Organizarea, desfășurarea și finalizarea activităților de evaluare psihologică a candidaților se realizează în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI.

Examinarea medicală

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la nivelul Centrului Medical Judeţean al M.A.I. Brăila şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, în conformitate cu baremele medicale şi dispoziţiile în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.

Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor, în baza adresei structurii de resurse umane a inspectoratului, numai pentru candidaţii declaraţi “apt” la evaluarea psihologică.

Fişa medicală se încheie, pentru candidatul care îndeplinește cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului “Apt pentru instituţii de învăţământ MAI”.

Fişa medicală cu menţiunea “Inapt medical” se păstrează/arhivează la nivelul Centrului Medical Judeţean, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect. În aceste condiţii, candidatul este informat şi nu i se întocmește dosar de recrutare.

Fişele medicale întocmite candidaţilor în vederea participării la admitere în unităţile de învăţământ ale M.A.I. sunt valabile pentru admitere, iar fişele medicale întocmite candidaţilor pentru încadrare, sunt valabile pentru încadrare, conform precizărilor Direcţiei Medicale nr. 811152/23.02.2018.

Evaluarea psihologică şi examinarea medicală sunt gratuite, cu excepţia examinărilor suplimentare.

Opţiuni multiple

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele concursurilor de admitere permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opţiuni.

Rezultatul evaluării psihologice se depune la dosarul de recrutare pentru a doua opţiune în copie certificată pentru ”conformitate cu originalul” de către personalul care a realizat recrutarea.

Fişa medicală se depune la dosarul de recrutare în copie certificată pentru ”conformitate cu originalul” de către medicul de unitate care a închis fișa/persoana desemnată să îndeplinească atribuții pe linie de secretariat, la nivelul Centrului Medical Județean, în conformitate cu precizările emise la nivelul M.A.I – Direcția Medicală.

Încetarea activităţii de recrutare şi selecţie

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

Încetează activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor, respectiv sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia, candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

 1. nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare;
 2. nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 3. încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare.

În cazul în care descoperirea situaţiilor prevăzute mai sus se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Candidaţilor li se comunică în scris motivele respingerii la concurs, respectiv ale îndepărtării/exmatriculării.

Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal

Candidaţii M.A.I. care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declarați „apt” psihologic și medical în urma evaluării/examinărilor efectuate la unitățile de recrutare) se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal şi a informaţiilor afişate pe site-ul propriu, în secţiunea privind admiterea 2018.

Înscrierea candidaţilor M.A.I. care îndeplinesc condițiile mai sus menționate la sediul instituției de învățământ pentru care au optat este condiționată de prezentarea următoarelor documente:

 1. Cartea de identitare sau pașaportul, în original;
 2. Diploma de bacalaureat sau adeverință eliberată de liceu în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau copii legalizate (numai pentru absolvenții promoției anului în curs);
 3. Contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă, acte doveditoare în acest sens;
 4. Alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.

Susţinerea probelor eliminatorii

Contravizita medicală se realizează la sediul fiecărei instituţii, potrivit graficului stabilit de către comisia de concurs. Dacă se constată nerespectarea unuia dintre criteriile medicale şi de resurse umane (semne distinctive sau tatuaje), candidatul este declarat Inapt pentru admitere, respectiv Nepromovat.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se realizează în baza traseului practic aplicativ, potrivit prederilor O.M.A.I. nr. 140/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N și Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 07 – 11 iulie 2018, ora 07.00, potrivit graficului D.G.M.R.U., care va fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul M.A.I. la secțiunea carieră/ instituții de învățământ. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor eliminatorii.

La probele eliminatorii – contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice – nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive!!

Candidații selecționați de MAI pentru Institutul Medico-Militar susțin proba eliminatorie la limba engleză în data de 16 iulie 2018 la această instituție și proba de cunoștințe în data de 25 iulie 2018 la facultatea de profil din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș.

Candidații MAI la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” se înscriu la sediul acesteia și participă la proba eliminatorie – stabilirea nivelului de cunoaștere a unei limbi străine (engleză/ franceză/ germană/ rusă), la data de 27 iulie 2018, precum și la probele scrise, în datele de 28 și 29 iulie, la disciplinele stabilite pentru fiecare specializare.

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R. organizează şi desfăşoară probele eliminatorii la sediul fiecărei instituţii, în perioadele:

– 26 august – 01 septembrie 2018 – pentru sesiunea august – septembrie 2018;

– 12 – 18 ianuarie 2019 – pentru sesiunea ianuarie 2019, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.

Înscrierea candidaților la instituțiile de învățământ ale MAI și organizarea concursurilor de admitere

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară concursul de admitere în perioada 31 iulie – 24 august 2018, conform regulamentului propriu.

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R. organizează şi desfăşoară activităţi în vederea înscrierii candidaţilor, astfel:

 1. în perioada 24 -25 august 2018 – pentru sesiunea august-septembrie 2018;
 2. în perioada 10 – 11 ianuarie 2019 – pentru sesiunea ianuarie 2019.

Probele de verificare a cunoştinţelor şi calendarul desfăşurării acestora sunt cele stabilite  prin regulamentele/dispoziţiile/metodologiile de admitere, conform graficelor de concurs.

Unităţile de învăţământ postliceal din subordinea I.G.P.R. vor organiza şi desfăşura proba de verificare a cunoştinţelor în data de 03 septembrie 2018 – pentru sesiunea august – septembrie 2018, respectiv în data de 20 ianuarie 2019 – pentru sesiunea ianuarie 2019, cu respectarea metodologiei de admitere în vigoare.

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea probelor eliminatorii şi a probelor de verificare a cunoştinţelor se vor obţine prin consultarea site-urilor oficiale ale instituţiilor de învăţământ, de către persoanele interesate.

Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

Recrutarea și selecția candidaților beneficiari ai Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ai Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I. şi ale dispozițiilor D.G.M.R.U. – M.A.I. şi D.M.R.U. – I.G.P.R. în vigoare.

 • Persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului MAI nr. 35/2014 cu modificările şi completările ulterioare solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituțiile de învățământ ale M.A.I., în anul I de studii, fără susținerea probei de verificare a cunoștințelor.
 • Persoanelor îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.
 • În situația în care solicitarea a fost aprobată până la data susținerii probelor eliminatorii, constituirea dosarului de recrutare, examinarea medicală și evaluarea psihologică a candidatului se realizează potrivit procedurilor de recrutare și selecție, similar celorlalți candidați.
 • Dosarul de recrutare pentru candidatul care a fost declarat apt din punct de vedere medical și psihologic este transmis de unitatea de recrutare instituției de învățământ pentru care optează.
 • În situația în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada planificată pentru susținerea probelor de selecție, potrivit graficului/calendarului de admitere al instituției de învățământ pentru care a optat, respectiv contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice, DGMRU informează solicitantul și unitatea de recrutare cu privire la rezervarea locului pentru sesiunea următoare de admitere, în situația îndeplinirii, în continuare, a condițiilor și criteriilor de recrutare.
 • Urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, unitatea de recrutare va constitui dosarul de recrutare, care va fi transmis ulterior instituției de învățământ pentru care optează și conține:
  • documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ din cadrul M.A.I.;
  • adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;
  • formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
  • decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau al polițistului decedat, în fotocopie;
  • certificat de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.
 • În situaţia în care solicitantul optează pentru admiterea la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, I.P.J. Brăila îl planifică pentru evaluarea psihologică şi examinarea medicală în mod similar celorlalţi candidaţi, dacă s-a înregistrat cererea aprobată de ministrul afacerilor interne şi s-a iniţiat procedura de constituire a dosarului de recrutare până la data de 25 mai 2018.
 • În situaţia în care solicitanții optează pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal din subordinea I.G.P.R, I.P.J. Brăila îi planifică pentru evaluarea psihologică și examinarea medicală în mod similar celorlalţi candidaţi, dacă s-au înregistrat cererile aprobate de ministrul afacerilor interne și s-a iniţiat procedura de constituire a dosarelor de recrutare până la data de 15 iunie 2018, pentru sesiunea august – septembrie 2018, respectiv până la data de 23 noiembrie 2018, pentru sesiunea ianuarie 2019.
 • Unitățile de recrutare vor aduce la cunoştinţa D.G.M.R.U. – M.A.I. rezultatele evaluării psihologice, ale examinării medicale, precum şi existenţa unor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.
 • Pentru alte detalii, cei în cauză se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Brăila.

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

Depunerea candidaturii

 • Recrutarea personalului M.A.I pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se realizează potrivit reglementărilor în vigoare, în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate, oferta educațională, categoria de personal și unitatea de proveniență din cadrul M.A.I.
 • Pentru aceşti candidați, pe locurile I.G.P.R. – forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se constituie dosarul de recrutare numai în situația în care candidatul prezintă Raportul personal aprobat și întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11, respectiv Anexa nr. 12 la prezentul anunț.
 • Pentru înscrierea pe locurile cu frecvenţă redusă se pot adresa Serviciului Resurse Umane al inspectoratului, următoarele categorii:

-agenţii de poliţie din cadrul I.P.J. Brăila;

-agenţii de poliţie din structurile Poliţiei Române care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea direcţiilor I.G.P.R. sau structurilor regionale, dacă unitatea de încadrare a candidaţilor funcţionează pe raza judeţului Brăila (ex. S.C.C.O., B.A.I., S.O.S., B.J.P.T.);

– agenţii de poliţie încadraţi în structurile subordonate M.A.I. (ex. anticorupție, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor, pașapoarte, evidența persoanelor, imigrări etc.).

Condiţii, criterii specifice şi alte aspecte privind recrutarea personalului M.A.I. pentru învăţământul superior – forma cu frecvenţă redusă

Agenţii de poliţie care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele normative interne şi dispoziţiile D.G.M.R.U. şi D.M.R.U. în vigoare:

a) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

b) la data înscrierii să aibă o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor M.A.I, în calitate de agent de poliţie;

c) să fi obţinut calificativul de cel puţin “bine”, la ultima evaluare anuală;

d) să nu fie puşi la dispoziţie ori să nu fie suspendaţi din funcţie în condiţiile 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) și b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

e) să nu fie sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Dacă până în momentul înmatriculării intervine una din situațiile prevăzute la punctele d) și e), înmatricularea nu se realizează.

Dosarul de recrutare

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licență „Ordine și siguranță publică” forma de învățământ cu frecvență redusă, pe locurile I.G.P.R., se constituie cu actele și documentele prevăzute în actele normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I. și ale dispozițiilor D.G.M.R.U. –M.A.I., după cum urmează:

 1. raportul privind solicitarea de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliție, forma de învățământ cu frecvență redusă sesiunea 2018, aprobat și întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11 (personalul din structurile I.G.P.R.), respectiv anexa nr. 12 (personalul încadrat în structurile aparatului central şi subordonate M.A.I.) la prezentul anunț;
 2. cerere de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la secretariatul unității cu atribuții de recrutare;
 3. curriculum vitae – Europass (CV) – conform anexei nr. 9;
 4. copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole.
 5. copii ale următoarelor documente:
 • act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat;

şi, dacă este cazul,

 • carnet de muncă/certificat stagiu de cotizare şi/sau alte acte doveditoare care să ateste vechimea în muncă;
 • livret militar;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil;
 • hotărâri judecătoreşti privind starea civilă (divorţ, scimbarea numelui);

Pentru toate acestea se vor aduce şi actele originale, în vederea confruntării. Copiile se realizează de personalul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului.

 1. autobiografia (se va scrie de mână, personal de către candidat, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, conform modelului din anexa nr. 6);
 2. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din anexa nr. 7);
 3. fișa medicală tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic “Apt pentru instituţii de învăţământ MAI”;
 4. avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 5. adeverința privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura de resurse umane a unității în care sunt încadrați candidații, sau, după caz, structurile care asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unități;
 6. două fotografii color tip buletin de identitate (mărimea ¾ cm, în ţinută civilă); pe verso lucrătorul de resurse umane scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal;
 7. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.

Candidaţii pentru locurile la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă susţin examinarea medicală și evaluarea psihologică la I.P.J. Brăila, iar contravizita medicală, evaluarea performanței fizice și proba de verificare a cunoştinţelor în aceleaşi condiții stabilite pentru candidaţii înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”.

 ALTE PRECIZĂRI

Candidaţii declaraţi ”ADMIS” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „ADMIS”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

Nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi “ADMIS”, cei care, urmare a verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, se constată că au avut un comportament necorespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist.

Candidații care își retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afișarea rezultatului final sunt retrași din concurs.

Pe perioada desfășurării probelor de selecţie şi/sau de verificare a cunoştinţelor, candidaților li se asigura, gratuit, asistența medicală de urgenţă.

Pentru admiterea la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, programul de studii universitare de licență „Drept” – forma de învățământ la distanță, sunt prevăzute locuri la concurs numai în regim cu taxă, dosarul se constituie în mod individual, iar înscrierea la concurs se realizează personal la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada prevăzută în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere.

Pentru admiterea la Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licență „Administrație publică” – forma de învățământ cu frecvență, sunt prevăzute locuri la concurs numai în regim cu taxă. Candidații se prezintă pentru înscriere la sediul instituției de învățământ, în perioada 21 – 27 august 2018, cu documentele prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018. Admiterea la programul de studii universitare de licență „Administrație Publică” se realizează prin concurs de dosare.

Înscrierea și depunerea dosarelor se face în zilele de marti, miercuri și joi, între orele 11,30 – 15,30, la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Braila, situat în municipiul Braila, str. Mihail Sebastian  nr. 10 – 12, jud. Brăila.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la sediul instituţiei (în intervalul orar sus menţionat) şi pe adresa de internet http:www.br.politiaromana.ro./Admitere 2018.

Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs se afișează pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ, care trebuie consultat permanent.

Site-urile oficiale ale instituţiilor de învăţământ :

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA” – http://www.academiadepolitie.ro; e-mail: [email protected]adepolitie.ro

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA – http://www.scoalapolitie.ro; e-mail:[email protected]

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA – http://www.scoalapolcj.ro; e-mail: [email protected]

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” – www.unap.ro

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” – SIBIU – http://www.armyacademy.ro; e-mail: [email protected]

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ – http://www.mta.ro; e-mail: [email protected]

INSTITUTUL MEDICO – MILITAR – https://institutul-medico-militar.mapn.ro; [email protected]

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” – CONSTANŢA – http://www.anmb.ro; [email protected]

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I” – PITEȘTI – http://www.ncoacademy.ro/; e-mail: [email protected]

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR AERIENE ”TRAIAN VUIA” – BOBOC – http://www.smmmsfa.ro; e-mail: [email protected]

ŞCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI A FORTELOR NAVALE „AMIRAL ION MURGESCU” – CONSTANȚA – http://www.smmmfn.ro; e-mail: [email protected]

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” – http://www.animv.ro; e-mail: [email protected]

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •