Social

3,50 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Brăila, la 31 martie 2020

3,50 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Brăila, la 31 martie 2020

La sfârșitul lunii martie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 4301 șomeri (din care 1793 femei), rata șomajului fiind de 3,50 % cu 0,70 puncte procentuale sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2019.

Din totalul de 4301 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 664 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3637 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3162 șomeri provin din mediul rural și 1139 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4301
< 25 ani 374
între 25-29 196
între 30-39 733
între 40-49 1245
între 50-55 711
peste 55 ani 1042

Șomerii cu studii gimnaziale (34,76 %) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (24,83 %) și cei fără studii (16,83 %), iar 10,51 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 9,84 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,23 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1899 persoane foarte greu ocupabile, 1568 greu ocupabile, 453 mediu ocupabile, iar 381 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Brăila sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Brăila la adresa:

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Br%C4%83ila

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •