Economie

30 mai 2018 este termenul pentru depunerea situaţiilor financiare pentru 2017

30 mai 2018 este termenul pentru depunerea situaţiilor financiare pentru 2017

Miercuri, 30 mai, persoanele juridice, respectiv societăţile/ companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European  au obligaţia depunerii situaţiilor financiare pentru anul 2017.

Pentru depunerea situaţiilor anuale contribuabilii pot folosi programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de unităţile fiscale teritoriale ale ANAF sau programul de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii/ Situaţii financiare anuale/ Raportări anuale an 2017.

Programul de asistenţă pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit  generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de societăţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •