Economie

15 iulie 2018, termenul depunerii Declarației Unice

15 iulie 2018, termenul depunerii Declarației Unice

ANAF anunță contribuabilii persoane fizice care au obţinut diverse venituri că au obligaţia depunerii Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate pentru veniturile realizate în anul 2017, până la data de 15 iulie 2018, inclusiv.

Organul fiscal va stabili impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere la data realizării venitului. La stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale raportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele de evitare a dublei impuneri, după caz.

În cazul veniturilor realizate în anul 2018, termenul de depunere a Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice este acelaşi, respectiv 15 iulie 2018, inclusiv.Calculul impozitului pe venitul estimat se efectuează de contribuabili în cadrul aceluiaşi termen.

ANAF precizează că, pentru depunerea Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie 2018 inclusiv, se va acorda o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează pe venitul net anual plătit.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se va acorda o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018, inclusiv. Valoarea bonificaţiei va diminua impozitul pe venitul net anual estimat plătit.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •