Actualitate

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila recruteaza candidati pentru admitere 2014

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila recruteaza candidati pentru admitere 2014
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila recruteaza candidati pentru admitere 2014
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila recruteaza candidati pentru admitere 2014

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila realizează recrutarea candidaţilor pentru sesiunea de admitere 2014, la instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne – arma „jandarmi”.

În acest an, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs 308 de locuri. Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ superior pot avea şi a doua opţiune pentru a participa la concursul de admitere la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani sau Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni a Ministerului Afacerilor Interne.

NUMĂR DE LOCURI SCOASE LA CONCURS

La instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne:
1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
specializarea „Drept”:
– 10 locuri la zi (bărbaţi şi femei);
specializarea „Ordine şi siguranţă publică”:
– 40 locuri la zi (bărbaţi şi femei) din care 2 locuri pentru rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani:
– 125 locuri la zi (bărbaţi şi femei) din care 3 locuri pentru rromi, 2 locuri pentru alte minorităţi şi 5 locuri pentru S.P.P.;
3. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:
– 125 locuri la zi (bărbaţi şi femei).

La instituţiile militare de învăţământ pentru Ministerul Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I.:
1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 6 locuri (bărbaţi şi femei), conform specialităţilor, după cum urmează:
Management economico-financiar:
– 2 locuri la zi – Finanţe – contabilitate;
– 4 locuri la zi – Intendenţă;
2. Academia Tehnică Militară – 2 locuri (bărbaţi şi femei), conform specialităţilor, după cum urmează:
Inginerie electronică şi telecomunicaţii:
– 1 loc la zi – Transmisiuni;
– 1 loc la zi – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

CONDIŢII

Candidaţii, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
2. Să cunoască limba română scris şi vorbit;
3. Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţa din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
4. Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
5. Să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
6. Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursurile de admitere pentru formarea profesională iniţială ca militar;
7. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
8. Să fi obţinut la purtare, pe durata studiilor liceale, media generală de minimum 8 (opt);
9. Să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;
10. Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
11. Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea;
12. Să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
13. Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică astfel cum sunt definite prin lege;
14. Să aibă înălţimea de minimum 1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile.

Pentru detalii suplimentare, se pot solicita informaţii la Compartimentul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila, la numărul de telefon 0239/619380, interior 24535.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.