Economie

Vezi care este termenul de depunere a Declaratiei unice

Vezi care este termenul de depunere a Declaratiei unice

Luni, 16 iulie, este termenul limită până la care trebuie să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit, persoanele fizice care în anul 2017 au obţinut venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din tranzacţionarea de titluri financiare şi din activităţi agricole.

Contribuabilii persoane fizice care au depus la ANAF până la data de 23 martie 2018 Declaraţia privind veniturile realizate în România – formular 200 sau Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate – formular 201, sunt exceptate de la obligaţia depunerii acestei declaraţii.

Dacă vor exista situaţii în care se va depune şi Declaraţia unică, ANAF va lua în considerare, pentru definitivarea anului 2017, datele declarate în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Contribuabilii care vor depune Declaraţia unică online vor beneficia de o bonificaţie fiscală de 5% dacă vor plăti impozitul integral până la data de 15 martie 2019, reprezentând obligaţiile fiscale ale anului 2018.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •