Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila comunică faptul că, potrivit legislației în vigoare, aveți obligația de a asigura conectarea la distanță aparatelor de marcat electronice fiscale – denumite în continuare AMEF – repectând termenele și prevederile OpANAF nr.435/25.03.2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

Astfel, termenele limită de conectare sunt:

 • până la data de 30.06.2021 operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
 • până la data de 30.11.2021 operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici.
 • operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de  01.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Prin excepţie, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii unei declaraţii pe propria răspundere, prevăzută în Anexa nr. 2 la OpANAF nr.435/25.03.2021,  cu respectarea următoarelor termene:

 • până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadraţi în categoria marilor contribuabili;
 • până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici;
 • în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal, operatorii economici care achiţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021.

Operatorii economici, care depun declarația menționată, vor continua să îndeplinească obligaţiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat prin transmiterea lunară a formularului A4200 (electronic, format PDF, on-line) sau, după caz, a formularului F4109 „Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate“.

Conectarea AMEF la sistemul informatic al ANAF va presupune renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili având ca efect o simplificare a obligațiilor declarative, în eventualitatea realizării cu succes a procesului și transmiterii datelor complete.

Detalii suplimentare pot fi obținute:

Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1)  lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •