Social

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor supuși riscului marginalizării sociale

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor supuși riscului marginalizării sociale

Angajatorii care încadrează în muncă tineri cu risc de marginalizare socială și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate. La această dată valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.

Dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate angajatorul de inserție menține raportul de muncă cu tânărul care a fost încadrat în condițiile menționate anterior, atunci beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru această persoană, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de șomaj cuvenitp conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o daca raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei. Această sumă se acordă angajatorului pe perioada menținerii raporturilor de muncă, dar nu mai mult de 2 ani.

Conform prevederilor Legii nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare, tânăr cu risc de marginalizare socială este persoana – șomer cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința și se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem;

b) are dizabilități;

c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreținerea;

d) are copii în întreținere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

f) este victimă a traficului de persoane.

Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.O.F.M. Brăila, b-dul Dorobaților nr. 603-605, parter, biroul nr. 3 sau la tel/fax 0239/611386, int.115.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •