Administratie

Seminar apel de proiecte iluminat public finanțat în cadrul POR 2014-2020

Seminar apel de proiecte iluminat public finanțat în cadrul POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza marți 7 august 2018, începând cu ora 11.00, în sala de conferințe a Agenției pentru Dezvoltare Regională sud-Est, Strada Aghel Saligny nr. 24, seminarul de informare cu privire la  apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, respectiv: Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice. Prioritatea de investiție 3.1, Operaţiunea C – iluminat public, va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public.

Obiectiv Specific: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Acțiuni sprijinite:

 • Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite acţiuni/activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public, respectiv:
 • înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;
 • achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
 • crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Beneficiari – unităților administrativ teritoriale  (primării)  din  mediul urban, respectiv orașe și municipii, din Regiunea de Dezvoltare de Sud-Est.

 • Solicitantul poate depune mai multe cereri de finanţare

În cadrul priorității de investiții 3.1 C- Iluminat public, prin proiectul propus la finanțare se pot realiza exclusiv următoarele tipuri de iluminat (conform prevederile Legii 230/2006 cu modificările și completările ulterioare):

 • iluminat stradal-rutier – reprezintă iluminatul căilor de circulaţie rutieră
 • iluminat stradal-pietonal – reprezintă iluminatul căilor de acces pietonal
 • iluminat ornamental – reprezintă iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor și altora asemenea.

Valoarea minimă și maximă a cererii de finanţare

 • Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
 • Valoare maximă eligibilă: 5 000 000 euro
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •