Administratie

Sedință ordinară a Consiliului Județean Brăila

Sedință ordinară a Consiliului Județean Brăila

Miercuri, 18 noiembrie, de la ora 10.00, în Sala Mare a Palatului Administrativ va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brăila.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consorțiul Regional al Regiunii de dezvoltare Sud-Est, structură partenerială fără personalitate juridică în sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic din cadrul Ministerului Educatiei Nationale – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind desemnarea a 6 consilieri ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Brăila, in Adunarea Generala a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunarea Brăila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Brăila, in Adunarea Generala a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publica “Braila Gaz” si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. -initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiectul de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea transportului rutier judetean de persoane prin curse regulate in judetul Braila, pana la data de 31.12.2021  – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de atribuire a serviciului de transport public  judetean de persoane prin curse regulate in judetul Braila si aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a UAT Judetul Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru vanzarea de produse si prestarea de servicii de catre Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor specific Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii acestuia – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare pentru anul 2021 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale administratiei publice – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean:DJ 202 H – traseu:Gradistea-Ibrianu-Maraloiu si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate,pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 202 G- traseu: DJ 202A-Salcia Tudor si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 221 C – traseu: DN 23 – Siliștea – DJ 221 si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 211partial – traseu: limita județ Ialomița – Roșiori – Tătaru -Dudești – Dudescu – Zăvoaia-Bordei Verde(DJ 211A) si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 211C – traseu: Tătaru (DJ 211) – Coltea – Chichinetu -Ciocile(DC28) si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 211D – traseu: Roșiori–Colțea si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 203 T – traseu: Jirlău – Vișani (DJ203A) si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 203N – traseu: DN 2B (Surdila Greci) 0+000 – limita județ Buzău (km 3+473) și limita județ Buzău (km 17+773) Jugureanu – Ulmu (DJ 203) până Km 25+373 si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 212C – traseu: Stăncuța – Dunăre Bac si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor mijloace fixe – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.2, apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care apartin domeniului public si privat al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul judetului Braila la trimestrul III al anului 2020 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Alte probleme.

Ordinea de zi va fi suplimenta cu proiectul de modificare a Anexei la Hotărârea 116/2020 privind Regulamentul de finanțare a programelor sportive, cu prelungirea termenului de justificare a cheltuielilor efectuate până pe data de 21 decembrie 2020.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •