Economie

Se apropie termenul limită pentru depunerea Declaraţiei unice

Se apropie termenul limită pentru depunerea Declaraţiei unice

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice se depune până la data de 16 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017; declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018; declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal şi cei care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice, depun declaraţia în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În anul 2018 se acordă contribuabililor următoarele bonificaţii:

– 5% din impozitul pe venit anual dacă declarația unică se depune online până la 16 iulie 2018 inclusiv și plata este efectuată integral până la 15 martie 2019 inclusiv;

– 5% din impozitul pe venit anual dacă declarația unică se depune în format tipărit și plata este efectuată integral până la 17 decembrie 2018 inclusiv.

Declaraţia  se depune, împreună  cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

–  în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;

– prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv:

 • prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual” (SPV);
 • pe site-ul www.e-guvernare.ro, cu semnatură electronică calificată.

Declaraţia unică se poate descărca accesând https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •