Actualitate Social

Scutire pentru pensionari agricultori: Nu vor mai returna banii la stat

Scutire pentru pensionari agricultori: Nu vor mai returna banii la stat
Scutire pentru pensionari: Nu vor mai returna banii la stat
Scutire pentru pensionari: Nu vor mai returna banii la stat

 

Vineri, 25 iulie, a intrat în vigoare dispozițiile care prevăd că se scutesc de la plata debitelor pensionarii ce provin din sistemul de asigurări sociale ale agricultorilor către bugetul de stat, aflate în sarcina lor la data la care prezenta lege a intrat în vigoare. Debitele în cauză au fost generate de interpretări neunitare ale OUG nr. 67 din 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public, ce provin din sistemul de asigurări sociale al agricultorior.

 

Legea nr. 120 din 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 541 din 22 iulie 2014, iar prevederile sale se aplică din data de 25 iulie. Mai jos este redată o parte din Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale ale agricultorilor către bugetul de stat:

 

ART. 1

   (1) Debitele pensionarilor proveniți din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat, aflate în sarcina acestora la data intrării în vigoare a prezentei legi, generate de interpretări neunitare ale prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, aprobată prin Legea nr. 383/2003, și ale prevederilor Legii nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, se scutesc de la plată.

   (2) Contribuția de asigurări de sănătate sau, după caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plată conform prevederilor alin. (1), nu se recuperează.

   ART. 2

   Prevederile art. 1 se aplică și în cazul debitelor către bugetul de stat generate de cauza prevăzută la art. 1 alin. (1) și constatate după intrarea în vigoare a prezentei legi.

   ART. 3

   Nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor prezentei legi, debitele care au drept cauză culpa debitorului, materializată în folosirea de către acesta a unor documente neconforme realității sau în declararea de către acesta a unor date nereale care au avut drept urmare stabilirea eronată a pensiei.

   ART. 4

   În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va emite norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin al ministrului.

 

În cadrul actului se precizează că nu se va recupera contribuția de asigurări de sănătate sau, în funcție de caz, impozitul, aferente debitelor scutite de la plată. Conform Legii nr. 120 din 2014, se scutesc de la plată și debitele către bugetul de stat constatate după intrarea în vigoare a prezentei legi, după data de 25 iulie.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •