Social

SCDA Brăila a scos la concurs 31 de posturi vacante

SCDA Brăila a scos la concurs 31 de posturi vacante

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (S.C.D.A.) Brăila  organizează concurs pentru ocuparea a 27 de funcţii contractuale, vacante pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, și pentru 4 funcţii contractuale vacante pe perioadă determinată de 1 an.

Posturile scoase la concurs de S.C.D.A. Brăila pentru perioadă nedeterminată sunt:

1 post secretar ştiinţific (de conducere),; SCDA Braila – sediu
1 post şef laborator cercetare (de conducere), în cadrul Laboratorului “Agrofitotehnica culturilor pe solurile zonale” SCDA Braila – sediu
1 post contabil şef (de conducere) SCDA Braila – sediu
1 post cercetător ştiinţific II (execuție) în cadrul Laboratorului “Agrofitotehnica culturilor pe solurile zonale” SCDA Braila – sediu
1 post consilier juridic IA (execuție), în cadrul Comp. juridic SCDA Braila – sediu
1 post referent I (execuție), în cadrul Comp. Resurse umane, salarizare SCDA Braila – sediu
1 post consilier II (execuție), în cadrul Comp. Administrativ SCDA Braila – sediu
1 post inginer II – IT (execuție), în cadrul Sectorului Cercetare SCDA Braila – sediu
1 post economist specialist II, (execuție); Comp. Financiar contabil; SCDA Braila
1 post cercetător ştiinţific, (execuție), Laboratorul „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE Chiscani + CE IMB
1 post cercetător ştiinţific (execuție), Laboratorul „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE Polizesti + BE Stejar
1 post asistent de cercetare ştiinţifică (execuție), Laboratorul „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE IMB
1 post asistent de cercetare ştiinţifică (execuție), Laboratorul „Agrofitotehnia culturilor pe solurile zonale” CE Polizeşti + BE Stejar
1 post asistent de cercetare ştiinţifică stagiar (execuție), Laboratorul „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE Chiscani + CE IMB
1 post muncitor calificat I (laborant), (execuție), Baza experimentală de prelucrare a seminţelor CE Chiscani – Baza experimentală de prelucrare a seminţelor
1 post muncitor necalificat I, (execuție) CE Chiscani – Baza experimentală de prelucrare a seminţelor
2 posturi muncitor necalificat II, (execuție) CE Chiscani – Baza experimentală de prelucrare a seminţelor
2 posturi paznic, (execuție) CE Chiscani
2 posturi muncitor necalificat I (execuție); CE Chiscani + CE IMB
1 post muncitor necalificat II, (execuție) CE Polizesti + CE Stejar
1 post îngrijitor II, (execuție) SCDA Braila
1 post muncitor necalificat II, (execuție) CE Polizesti
1 post muncitor calificat I (mecanic agricol), (execuție) CE Chiscani + CE IMB
1 post muncitor calificat I (mecanic agricol), (execuție) CE IMB

Funcţiile contractuale vacante pe perioadă determinată de 1 an scoase la concurs sunt:

1 post cercetător ştiinţific III; execuție Laborator „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE Polizesti
1 post asistent I (studii medii), (execuție) „Pedologie, îmbunătăţiri funciare şi agrofitotehnia culturilor pe solurile degradate” CE Polizesti
1 posturi muncitor necalificat II, (execuție) CE IMB
1 post muncitor calificat I (lăcătuş mecanic) CE Chiscani – Baza experimentală de prelucrare a seminţelor

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 secretar ştiinţific – să deţină cel puţin gradul de cercetător ştiinţific III, cu titlul ştiinţific de doctor (specializarea Agricultură sau conexă), vechime minimum 4 ani activitate cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior, respectiv 8 ani pentru candidații care provin din afara cercetării-dezvoltării, experienţă în activitatea de organizare a unor manifestări ştiinţifice şi de publicare a lucrărilor ştiinţifice, cunoaşterea limbii engleze scris şi vorbit constituie avantaj;
 şef laborator cercetare – să deţină cel puţin gradul de cercetător ştiinţific III, cu titlul ştiinţific de doctor (specializarea Agricultură sau conexă), vechime minimum 4 ani activitate cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior, respectiv 8 ani pentru candidații care provin din afara cercetării-dezvoltării;
 contabil şef – studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă şi vechime in specialitatea postului într-o instituţie publică de minim 7 ani,
certificat conform Ordinului nr. 496 din 31 martie 2014 privind atestarea cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, cunoştinţe de operare PC și sistemul Electronic de raportare a Situațiilor financiare din Sectorul Public;
 cercetător ştiinţific II – minimum 8 ani activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol sau în învăţământul superior, din care 2 ani după CS III şi titlul ştiinţific de doctor, pentru candidaţii care provin din afara învăţamântului superior sau cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului.
 consilier juridic IA – studii superioare de lungă durată în domeniul juridic şi 9 ani vechime în specializarea studiilor, înscris în Colegiul consilierilor juridici ca și consilier juridic definitiv;
 referent de specialitate I – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență, atestat inspector resurse umane acreditat ANC, vechime in domeniul resurselor umane minim 7 ani;
 consilier II – studii superioare în profilul Agricultură, cunoașterea limbii engleze scris și vorbit fluent (dovedită prin atestat), cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); Internet Explorer; OneNote; Skype, vechime minimum 1 an in specializare, activitatea anterioară ca asistent manager constituie avantaj;
 inginer II IT – studii superioare de lungă durată şi specializare în domeniul IT; minimum 1 an vechime în specializarea studiilor;
 cercetător ştiinţific III – minimum 6 ani activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol sau în învăţământul superior, sau 4 ani în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor. Pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, minimum 10 ani vechime în profilul postului sau 8 ani în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor;
 cercetător ştiinţific – să fie absolvent cu examen de licenţă sau de diplomă în specializarea Agricultură / Agronomie. Diplomă universitară cu media de cel puţin nota 8; minimum 2 ani activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol. sau în învăţământul superior sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi agricole;
 asistent de cercetare ştiinţifică – să fie absolvent cu examen de licenţă sau de diplomă în specializarea Agricultură / Agronomie. Diplomă universitară cu media de cel puţin nota 8; minimum 6 luni vechime în specialitate;
 asistent de cercetare ştiinţifică debutant – să fie absolvent cu examen de licenţă sau de diplomă în specializarea Agricultură / Agronomie. Diplomă universitară cu media de cel puţin nota 8;
 asistent I – minimum 6 ani vechime în specialitatea Agricultură/Agronomie; diplomă de studii medii în domeniul agricol;
 asistent stagiar – nu necesită vechime, diplomă de studii medii în domeniul agricol;
 economist specialist II – studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic şi 1 an vechime în specializarea studiilor, în instituţie publică;
 paznic – atestat pază – 4 ani vechime ca paznic;
 muncitor calificat I – 7 ani vechime în muncă, în profilul indicat;
 muncitor necalificat I – minimum 7 ani vechime în muncă;
 muncitor necalificat II – minimum 1 an vechime în muncă;
 îngrijitor – 2 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției din Soşeaua Vizirului, km. 9, in perioada 04.02.2020 – 14.02.2020. Persoanele care au depus dosarul pentru concursul anterior care a fost anulat, dacă doresc să participe la concurs, sunt rugate să vină şi să completeze o nouă cerere de înscriere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 17.02.2020 ora 15:00 – afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere, după verificarea întrunirii condițiilor de participare la concurs;
– 18.02.2020 ora 15:00 – data limita de primire a contestațiilor privind selectia dosarelor de înscriere;
– 19.02.2020 ora 12:00 – afișarea rezultatului contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor de înscriere;
– 02.03.2020 ora 08:00 – susținere probă scrisă pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 11:00 – afișare rezultate probă scrisă pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 12:00 – depunerea contestațiilor la probă scrisă pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 13:00 – afișarea rezultatelor contestațiilor la probă scrisă pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 13:15 – susținere probă interviu pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 14:45 – afișare rezultate la proba interviu pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 15:30 – depunerea contestațiilor la proba interviu pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 02.03.2020 ora 16:00 – afișarea rezultatelor contestațiilor la probă interviu pentru toate funcțiile de execuție și conducere;
– 03.03.2020 ora 12:00 – afișarea rezultatelor finale pentru toate funcțiile de execuție și conducere.

Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Braila Sos. Vizirului km. 9, telefon 0372721628 / 0761331570 / 0726710072, în intervalul orar 08.00 – 15.00, sau pe e-mail: [email protected] / [email protected]

Detalii privind condiţiile specifice, tematica şi bibliografia de concurs, precum şi alte relaţii suplimentare sunt disponibile la Secretariatul SCDA Brăila sau pe site-ul: https://scdabraila.wixsite.com/asas-ro/concurs-posturi-vacante.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •