Administratie

Revocarea accesului la „Serviciul informatii” cuprinse in dosarul fiscal

Revocarea accesului la „Serviciul informatii” cuprinse in dosarul fiscal
Revocarea accesului la "Serviciul informatii" cuprinse in dosarul fiscal
Revocarea accesului la „Serviciul informatii” cuprinse in dosarul fiscal

In acest articol Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii, detinatori de certificate digitale pentru semnatura electronica despre procedura de revocare a accesului la serviciul “Acces controlat la informatiile cuprinse in dosarul fiscal”.

In cazul in care revocarea dreptului de utilizare a serviciului “Acces controlat la informatiile cuprinse in dosarul fiscal” se solicita de titularul certificatului calificat, atunci acesta completeaza formularul 153, “Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Acces controlat la informatiile cuprinse in dosarul fiscal” care se descarca de pe site-ul A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro, categoria Declaratii electronice, subcategoria Revocare on-line – formulare 151/153 si se transmite on-line.
Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului “Acces controlat la informatiile cuprinse in dosarul fiscal” se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acest drept a fost obtinut, formularul 153 se depune in format tiparit, semnat si stampilat de catre contribuabil, la unitatea fiscala in a carei raza contribuabilul isi are domiciliul fiscal.

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

– actul de autorizare a functionarii contribuabilului, in original si copie;
– documentul de identitate al persoanei care solicita revocarea dreptului de utilizare a serviciului “Acces controlat la informatiile cuprinse in dosarul fiscal”, in original si copie;
– imputernicire eliberata de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului “Acces controlat la informatiile cuprinse in dosarul fiscal”.
Atentie! Prin formularul 153 nu se anuleaza certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul “Acces controlat la informatiile cuprinse in dosarul fiscal”. Persoanele interesate pot consulta site-ul A.N.A.F. la adresa www.anaf.ro, meniul Declaratii electronice, categoria Informatii depunere declaratii persoane juridice, subcategoria Instructiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaratiilor.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.