Administratie

Restituirea valorii reziduale a taxei platite

Restituirea valorii reziduale a taxei platite
Restituirea valorii reziduale a taxei platite
Restituirea valorii reziduale a taxei platite

Directia Generala a Finantelor Publice informeaza ca, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 9/2013, a H.G. nr. 88/2013 si O.M.F.P. nr. 407/2013, atunci cand un autovehicul pentru care s-a platit in Romania taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule sau timbru de mediu si pentru care nu s-a dispus de catre instante restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto national. Ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.

Pentru restituirea sumei, ultimul proprietar va depune la organul fiscal competent in administrarea acestuia urmatoarele documente: cerere de restituire model tip aprobata prin H.G. nr. 88/2013; copia cartii de identitate a vehiculului, certificata de lucratorul serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu mentiunea radierii pentru export; certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari a vehiculelor, in original si copie; documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie.

Cererea de restituire se solutioneaza in cel mult 45 de zile

Documentele in original se restituie contribuabililor ulterior verificarii conformitatii si inscrierii pe copiile care raman la organul fiscal a vizei “conform cu originalul”.
Cererea de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent in termenul legal de solutionare, in maxim 45 de zile de la depunerea documentatiei complete, iar restituirea sumelor reprezentand valoarea reziduala a timbrului se face din bugetul Fondului pentru mediu numai dupa efectuarea compensarii cu eventuale obligatii fiscale restante conform art. 117 alin. (6) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.
Dupa depunerea documentatiei, contribuabilii care solicita restituirea in numerar vor primi de la organul fiscal competent “instiintarea de restituire a unor sume reprezentand diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile”, prevazuta in Anexa nr. 2 din O.M.F.P. nr. 407/2013, urmand a se prezenta la Trezoreria de domiciliu la data la care sunt programati pentru ridicarea sumelor cuvenite.
Prin organ fiscal competent din subordinea A.N.A.F. se intelege: in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – unitatea fiscala teritoriala la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe si in cazul persoanelor fizice – unitatea in a carei raza teritoriala isi are domiciliul.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.