Administratie

Restituirea taxelor platite pentru inmatricularea autovehiculelor

Restituirea taxelor platite pentru inmatricularea autovehiculelor
Restituirea taxelor platite pentru inmatricularea autovehiculelor
Restituirea taxelor platite pentru inmatricularea autovehiculelor

Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat: Ordinul ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice, al viceprim-ministrului si cel al ministrului Finantelor Publice, pentru aprobarea procedurii de restituire a sumelor prevazute privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.

In acest articol prezentam principalele prevederi privind procedura de restituire a taxei platite pentru un autovehicul care, din diferite motive, nu s-a mai inmatriculat. In cazul in care inmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul inmatriculat nu a fost efectuata, suma reprezentand taxa achitata/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, se restituie la cererea contribuabilului.
Procedura se utilizeaza in situatia in care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu, nu a fost inmatriculat. In aceasta situatie se regasesc si contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante potrivit Legii 9/2012 si nu au efectuat inmatricularea autovehiculului pana la 15.03.2013, data intrarii in vigoare a O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Restituirea se poate face doar in baza unei cereri

Restituirea taxei neutilizate se efectueaza in baza unei cereri de restituire depusa la organul fiscal competent de catre contribuabilul indreptatit sa solicite aceasta taxa. Cererea trebuie sa fie insotita de documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.
Documentul de plata, in original, trebuie sa aiba inscrisa mentiunea “taxa neutilizata“ si sa fie semnat si stampilat de catre persoana desemnata din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule.
Dupa primirea cererii de restituire, organul fiscal verifica plata si eventualele restituri aprobate si procedeaza la restituirea sumei conform art. 117 din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia in care, contribuabilul care solicita restituirea figureaza cu obligatii fiscale restante, din suma stabilita a fi restituita se compenseaza obligatiile fiscale pana la concurenta celei mai mici sume. Daca suma de restituit este mai mare decat obligatiile fiscale restante, diferenta se restituie contribuabilului. In cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea se face numai prin decontare bancara in contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar in cazul contribuabililor persoane fizice restituirea se efectueaza fie in contul bancar indicat de acestia, fie in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume. Restituirea in numerar se face pe baza unei programari comunicata contribuabilului prin instiintarea de restituire intocmita de unitatea Trezoreriei Statului si comunicata de organul fiscal competent.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.