Administratie

Reglementari privind C.A.S.S. in cota de 5,5%

Reglementari privind C.A.S.S. in cota de 5,5%
Reglementari privind C.A.S.S. in cota de 5,5%
Reglementari privind C.A.S.S. in cota de 5,5%

Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii persoane fizice care realizeaza in anul 2013 venituri din: cedarea folosintei bunurilor, investitii, premii si castiguri din jocuri de noroc, operatiunea de fiducie si din alte surse, ca au calitatea de contribuabili in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Persoanele care realizeaza venituri intr-un an fiscal de natura celor mentionate mai sus platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara (750 lei incepand cu 1 februarie 2013 si 800 lei incepand cu 1 iulie 2013).
Nu se datoreaza C.A.S.S. pentru veniturile mentionate mai sus de catre persoanele care realizeaza si venituri din salarii, asimilate salariilor, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii, precum si venituri din: activitati independente realizate sub forma de intreprindere individuala (iI), intreprindere familiala (iF), persoana fizica autorizata (PFA), profesii libere; activitati agricole; activitati independente cu retinere la sursa (venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil – microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica); realizate din asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice rezidente cu persoane juridice romane atat in Romania, cat si in strainatate.

Baza de calcul

Baza lunara de calcul o reprezinta pentru:
– veniturile din cedarea folosintei – venitul net in cazul in care se aplica cotele forfetare; norma anuala de venit – pentru inchirierile de camere in scop turistic; venitul net anual – pentru cei care determina venitul in sistem real
– veniturile din investitii – castigul net
– veniturile din premii si castiguri din jocuri de noroc – venitul net determinat ca diferenta dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc si suma reprezentand venit neimpozabil.
– veniturile din operatiunea de fiducie – veniturile prevazute la art. 42 indice 1 din Codul Fiscal.
– veniturile din alte surse – venitul brut realizat.
Contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala, pe baza informatiilor din:
– declaratia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, si operatiuni de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
– declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.
– evidenta fiscala, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, in cazul in care venitul net se stabileste prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in anul urmator, prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazelor de calcul.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.