Economie

Reglementări contabile privind distribuirea dividendelor trimestrial

Reglementări contabile privind distribuirea dividendelor trimestrial

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila anunță că entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială a dividendelor, vor întocmi situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierderi.

Potrivit unui comunicat al AJFP Brăila, situaţiile financiare anuale interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare, se va efectua inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/ asociaţilor.

Aceste reglementări se fac în baza OMFP nr. 3.067/ 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr.792/ 17 septembrie 2018

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •