ProBr

Proiect Asta Vreau Eu desfășurat de ITM Brăila

Proiect Asta Vreau Eu desfășurat de ITM Brăila

Conform Programului cadru de acţiuni al INSPECŢIEI MUNCII pentru anul 2019, ITM Brăila desfășoară acțiunea „Program educațional privind prevenirea în mediul lucrativ și consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial”–Proiect AVE (“Asta Vreau Eu!”), conform sloganului „ Cine începe de mic este mereu în siguranță: succesul educației în domeniul SSM”, in perioada aprilie–decembrie 2019.

Obiectivele urmărite sunt:

1. Conştientizarea comportamentului preventiv în mediul de muncă. Crearea unui sistem de orientare practică privind conştientizarea atitudinii preventive în mediul de muncă şi combaterea accidentelor de muncă.

2. Orientarea elevilor în carieră spre diferite meserii şi conştientizarea acestora cu privire la riscurile generale şi specifice la care pot fi expuși.

Cadrul strategic european în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă mizează în perioada următoare pe consolidarea politicilor naţionale ce vizează dezvoltarea unor sinergii cu alte domenii, printre care și învăţământul. Este bine cunoscut rolul educaţiei în dezvoltarea cunoştinţelor din domeniul sănătăţii şi integrităţii corporale pentru elevii integraţi în sistemul de învăţământ, aceasta fiind o primă etapă menită să informeze şi conştientizeze formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă.

În comunicatul Comisiei Europene nr. 5431/2017 către Parlamentul European, Consiliul Comitetului Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor se prezintă faptul că “În contextul noului mediu al muncii, este foarte important ca oamenii să înţeleagă deja implicaţiile securităţii şi sănătăţii în muncă atunci când intră pe piaţa forţei de muncă. Acest lucru implică nu numai învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru profesioniştii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ci şi integrarea acestor aspecte în toate sectoarele educaţiei.”

Proiectul “AVE”, având ca fondatori Inspecţia Muncii, compania SC Marquardt Schaltsysteme SCS şi Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, se adresează unui grup ţintă format din elevii înscrişi în ciclul gimnazial cu vârsta între 11 şi 15 ani. Derularea proiectului sprijină integrarea educaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în şcolile gimnaziale.

Implementarea proiectului “AVE” a pornit de la convingerea că nu este prematur să se prezinte elevilor conceptele de bază care, pentru adulți, sunt reunite sub denumirea generică de securitate şi sănătate în muncă. Dacă elevii parcurg un proces de învăţare timpurie despre securitate şi sănătate în muncă, acestea vor deveni o parte integrantă, firească a modului în care vor reacţiona la contactul cu pericolele, iar această atitudine îi va însoţi pe tot parcursul vieţii profesionale.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •