Social

Programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca

Programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca
Programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca

 

A.J.O.F.M. Brăila aduce la cunoştinţa angajatorilor faptul că pot recurge la calificarea propriilor angajaţi şi prin programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, conform prevederilor Legii nr. 279/2005 actualizată, privind ucenicia la locul de muncă şi a Normelor metodologice  de aplicare a acesteia, reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2006 actualizată.

Astfel, angajatorii care organizează programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă îşi pot asigura forţa de muncă calificată, de calitate, potrivit cerinţelor proprii, iar persoanele interesate au posibilitatea de a obţine o calificare care să le permită ocuparea unui loc de muncă.

Monica Bratu, director executive AJOFM Brăila:

Angajatorii care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform Legii nr. 279/2005, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 300 lei (60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare). Nu beneficiază de prevederile menţionate angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare.

În primul semestru al anului 2014 A.J.O.F.M. Brăila a incheiat 14 convenţii privind îcadrarea şomerilor pentru care s-au încheiat contracte de ucenicie, în vederea calificării în meseria de lăcătuş construcţii metalice şi navale.

Ucenicia la locul de muncă se adresează:

– persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;
– angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.
Poate încheia contracte de ucenicie şi persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată, precum şi întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

Monica Bratu, director executive AJOFM Brăila:

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregăteasca profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă sa îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă. Durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni, în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregatească ucenicul.

Pregătirea ucenicului se finalizează cu un certificat de calificare profesională a adulţilor, pentru acest lucru angajatorul putând încheia un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor autorizat, iar contravaloarea programului de formare profesională a ucenicului îi revine angajatorului.

Informaţii suplimentare privind ucenicia la locul de muncă sunt oferite la Centrul de Formare Profesională al A.J.O.F.M. Brăila, ce se află situat pe strada Sergent Tătaru, nr.2, Corp B, etaj 3, sau la numerele de telefon 0239/613080, respectiv 0239/613034, persoana de contact d-na Luca Argentina.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •