Administratie

Probleme in judet

Probleme in judet
Probleme in judet
Probleme in judet

 

Pe teritoriul judeţului Brăila s-au înfiinţat peste 100 de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, pe o suprafaţă de aproximativ 206.000 hectare, fiind în curs de înfiinţare alte 4 astfel de organizaţii. O mare problemă cu care se confruntă agricultura locală este cea legată de decolmatare şi irigaţii.

După cum se ştie, obiectivul principal al Filialei Brăila a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare îl reprezintă administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare de pe raza judeţului nostru. Potrivit directorului Filialei brăilene, Vasile Turcitu, există 1.200 km de canale de irigaţii, din care 969 km sunt căptuşite şi 234 km necăptuşite. Staţiile de pompare irigaţii sunt în total 542, 44 fiind de repompare, iar din cele 471 de staţii de punere sub presiune 245 sunt predate Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii. Pe teritoriul judeţului Brăila s-au înfiinţat peste 100 de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, pe o suprafaţă de aproximativ 206.000 hectare, fiind în curs de înfiinţare alte 4 astfel de organizaţii.

Vasile Turcitu, directorul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare:

La irigaţii, s-a contractat până în acest moment (n.r. 14 aprilie 2014), pentru anul 2014, o suprafaţă de 84.000 hectare, din care la OUAI este o suprafaţă de 78.485 hectare, diferenţa reprezentând-o contractele sezoniere. Pe cultură, suprafaţa contractată la irigaţii, pe 2014, se prezintă astfel: grâu şi orz – 25.785 ha; sfeclă – 60 ha; porumb boabe – 22.403 ha; soia – 10.060 ha; floarea soarelui – 6.330 ha; orez – 1.740 ha; rapiţă – 15.783 ha; legume – 213 ha; furaje – 1.136 ha; vii şi pomi – 83 ha şi alte culture – 372 ha. Pentru această suprafaţă contractată sunt necesare a se pregăti şi pune în funcţiune de către Filiala ANIF un număr de 44 de staţii de pompare irigaţii care asigură umplerea cu apă a canalelor de aducţiune şi distribuţie pe o lungime de aproximativ 650 km. Începând din acest an, ANIF a devenit furnizor de energie electrică, astfel achiziţia energiei electrice făcându-se prin bursă. Preţul cu care a fost achiziţionată energia electrică este de 164,74 lei/MWh faţă de preţul oferat de Electrica Brăila de 188,88 lei/MWh, diferenţa fiind de 14,5%. Preţul energiei electrice introdus în tariful de livrare este de 510 lei/MWh, respective 360 lei/MWh, costurile cu energia electrică reprezentând 84% din costul a 1.000 mc apă livbrată la beneficiar. Pentru livrarea apei la beneficiar, Filiala Brăila practică 2 preţuri: tariff annual ce cuprinde cheltuielile cu reparaţii, punerea în funcţiune şi întreţinerea amenajărilor pentru irigaţii şi tariff de livrare care cuprinde cheltuielile cu energia electrică pentru pomparea apei de la sursă la beneficiar, apă preluată din sursă, cheltuielile cu muncă vie pentru funcţionarea amenajărilor. Valoarea tarifului annual variază între 12 – 60 lei/hectar, iar a tarifului de livrare intre 30 – 650 lei/1.000 mc, în funcţie de treapta de pompare.

Pentru punerea în funcţiune a amenajărilor de irigaţii au fost contractate şi sunt în curs de finalizare lucrări de reparat agregate pompare la 46 de bucăti; reparat instalaţii electrice – 41 bucăţi; reparat instalaţii hidromecanice – 46 bucăţi; reparat clădiri staţii pompare – 3 bucăţi; reparat peree degradată – 5.500 mp; reparat construcţii hidrotehnice – 88 bucăţi; decolmatări canale aducţiune.

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •