Administratie

Peste 60 de proiecte la prima sedinta a CLM din anul 2018

Peste 60 de proiecte la prima sedinta a CLM din anul 2018

Miercuri 31 ianuarie 2018, de la ora 10.00, consilierii municipali se vor reuni în prima ședință ordinară din acest an. Ședința va avea loc la Sala de ședințe a CUP Dunărea Brăila și are pe ordinea de zi 62 de proiecte de hotărâre și două rapoarte.

Ordinea de zi a ședinței ordinare din 31 ianuarie este următoarea:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului PISICĂ IONUȚ – MARIUS, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea mandatului de consilier local al Domnului NETA MARIAN, membru al PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Brăila.

 3) Depunerea jurământului.

 4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 265/27.07.2016 și H.C.L.M. Brăila nr. 527/29.11.2017.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 453/28.09.2017 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 5382/28.12.2017 referitoare la rectificarea bugetului local al municipiului Brăila pe anul 2017.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Statului de Funcții și stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor utilizate în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, conform Legii nr.153/2017.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Statului de Funcții și stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor familiei ocupaționale „Administrație” la Teatrul „Maria Filotti” Brăila.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2018.

 11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliţia Locală Brăila.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 54/26.02.2016.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, începând cu anul 2018.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 617/21.12.2017 referitoare la ”Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018”.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr.34058/05.09.2011 încheiat cu S.C. ECO S.A., conform prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr.34055/05.09.2011 încheiat cu S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.R.L., conform prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr.34062/05.09.2011 încheiat cu S.C. BRAI-CATA S.R.L., conform prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Asocierea CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu ASOCIAŢIA „DOG RESCUE ROMANIAN”.

 19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea denumirii obiectivului de investiții din „Extindere rețea apă-canal pe Șos. Râmnicu Sărat până la Șoseaua de Centură” în „Extindere rețele de utilități publice apă – canal pe Șos. Râmnicu Sărat”, prevăzut în H.C.L.M. Brăila nr. 176/25.05.2016, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 252/27.07.2016.

 20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea denumirii obiectivului de investiții din „Extindere rețea apă-canal pe Șos. Râmnicu Sărat până la Șoseaua de Centură” în „Extindere rețele de utilități publice apă – canal pe Șos. Râmnicu Sărat”, prevăzut în H.C.L.M. Brăila nr. 253/27.07.2016.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA”, conform Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție – Proiect nr. 31/2017.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE ȘOSEAUA FOCȘANI, ÎNTRE STRADA COMUNA DIN PARIS ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”, conform Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție – Proiect nr. 32/2017.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”AMENAJARE SENS GIRATORIU ÎN MUNICIPIUL BRĂILA – STRADA MIRCEA MĂLĂERU C/C DN 22B”, conform Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI).

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CORP A și B – LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA”.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA”.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE ȘOSEAUA FOCȘANI, ÎNTRE STRADA COMUNA DIN PARIS ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CORP A și B – LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA”.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” BRĂILA, situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 15, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 89, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4195/29.06.2017.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic LICEUL DE ARTE „HARICLEA DARCLEE” BRĂILA, situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 184, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 101, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5448/27.12.2017.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic „Sediul Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 107, conform documentației de cadastru.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic „Centrul Social de Găzduire în Regim de Urgență Brăila” situat în Brăila, Calea Galați    nr. 346 – corp C, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția  nr. 124, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 29317/05.12.2017 și nr.30756/20.12.2017.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.364/31.08.2017 referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Brăila, pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare”.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 referitoare la „Centralizarea suprafețelor de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015”.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr.46, etaj, atribuit PARTIDULUI ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – ALDE, în vederea desfăşurării activităţii.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila,B-dul Dorobanților, nr. 1, Bl. 20B, parter, atribuit PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT, în vederea desfăşurării activităţii.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 252,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mircea Mălăeru nr. 2B, NCP 85298, solicitanților BULUC LEONARD – PARASCHIV și BULUC SIMONA, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acestora.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 73,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30 modul 14 lot 2, NCP 74286, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei MILION TRADE S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 243,00 mp, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 9, NCP 85464, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților DECU IONEL și DECU STĂNUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 126,00 mp, indiviz din 412,00 mp, situat în Brăila, str. Matei Basarab nr.106, NCP 87169, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților FILIMON MAXIM și FILIMON AXENIA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 4, NCP 82985, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților TARACHIU SĂNDEL și TARACHIU NICOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Arțarului nr.7A (fosta str. Arțarului nr.7, lot 1), în suprafaţă de 216,00 mp, NCP 87734, constituit prin H.C.L.M. nr.488/28.10.2004, în favoarea doamnei CIUPITU (fostă PANĂ) NINA – MONICA.

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea aplicabilității H.C.L.M. Brăila nr. 11/29.01.2015 referitoare la „Darea în administrare R.A. Administrația Zonei Libere Brăila a imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr. 346, Corp E și aprobarea Contractului de administrare”.

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru Ioan Cuza nr.36, lot 1.

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mărăști nr. 20.

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Rubinelor nr. 10, sc. B, et. 2, ap. 20.

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. C.A. Rosetti nr.2, lot.2, corp C4, ap.5.

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Frumoasă nr.16.

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe nr.1, bl.A4, sc.1, etaj 2, ap.6.

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe nr.1, bl.A4, sc.2, parter, ap.9.

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Propunerea de emitere a unei Hotărâri de Guvern prin care se modifică și se completează H.G.R. nr. 363/2002 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, Anexa nr. 2, secțiunea 1 –  ”Bunuri imobile”.

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al BRAICAR S.A. Brăila, până la data finalizării procedurii de selecție.

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, secretar al Municipiului Brăila, pentru anul 2017.

58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 269/27.07.2016 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, ai Direcţiei Serviciilor Publice Brăila şi a membrilor supleanţi pentru a face parte din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002”.

59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 270/27.07.2016 referitoare la „Aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 2020”.

60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016 referitoare la „Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei”.

61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 383/31.10.2016 referitoare la „Aprobarea componenței comisiei de concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Brăila”.

62) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale 2017 a managementului pentru Teatrul ”Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

63) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2018.

64) Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului II al anului 2017.

65) Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în anul 2017, întocmit în baza dispozițiilor art. 21 din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

66) Alte probleme.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •